Elukoht ja rahvastik


TERE TULEMAST LUUNJA VALDA ! 

 


 

Elukoha registreerimiseks on järgmised võimalused:

1. Luunja Vallavalitsuses tööpäevadel kl 08.00-17.002. Posti teel, täites elukohateate blanketi

  

  Täidetud blanketi palume saata aadressil Luunja vald, Puiestee 14, Tartumaa 622223. E-teenuse kaudu  http://www.eesti.ee/portaal/rrteenus.index

Info telefonil  7417 319 (Katrin Madisson registripidaja-sekretär)  katrin@luunja.ee

 

Elukohateade esitatakse isiku poolt sooviga registreerida elukoha andmed seoses elukoha muutumisega Eestis, elama asumisega välismaale või välismaalt Eestisse.

 


Vajalikud dokumendid:

• Elukohateade (elektroonselt täidetav, salvestatav ja prinditav);

• koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest. Vajalik juhul, kui dokumendid saadetakse  

  postiga (pole vaja digitaalallkirja puhul ja isiklikul kohaleilmumisel);
• koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku 

  nõusolek – kui teate esitaja ei ole ruumi omanik;
• kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha teate esitamiseks – kaasomandis oleva ruumi

  andmete esitamisel;
• laevapere liikmeks olemist tõendav dokument – kui elukohana esitatakse Eesti laevaregistrisse kantud

  laev ja kodusadam;
• täisealiste eluruumi kasutajate nõusolek.
 

 

Kodanikuportaalist on võimalik kodanikel rahvastikuregistri teenuste päringuga välja võtta elukoha tõend PDF-kujul.

Tõendi leiab kodanikuportaalis vasakpoolsest menüüst „Rahvastikuregistri teenuste“ alt valides „Päringud“ ning „Elukohatõend PDF kujul“ http://www.eesti.ee/portaal/rrteenus.index 

 

 


 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb