Haldusreform
VV protokolliline otsus VV algatatud ühendamiste kinnitamisest

VV protokollilise otsuse seletuskiri VV algatatud ühendamiste kinnitamisest


Luunja vallavolikogu 27.04.2017. a otsus nr 29 

Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine


Luunja valla rahvaküsitlus 

23.-24. aprillil 2017Riigikogu 17. aprilli istungil käsitleti Luunja valla sundliitmise teemat.

Riigikogu liikmed nõudsid arupärimises selgitust, millistel kaalutlustel valitsus soovib Luunja valda sundliita.

Istungi stenogramm:
http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201704171500#PKP-20722Tartu Linnavolikogu otsuse eelnõu, millega esitatakse arvamus sundliitmise osas ja Tartu linna poolsed tingimused:


Vabariigi Valitsuse ettepanek Luunja valla liitmiseks Tartu linnaga


Valitsuse ettepaneku aluseks olev piirkondliku komisjoni koosoleku protokoll


Piirkondliku komisjoni eksperthinnangu kokkuvõte
Valitsuse algatatud sundliitmisega seonduvad juhendid, tegevus- ja ajakava jm materjalid

http://haldusreform.fin.ee/vv-algatatud-uhinemised/Rahandusministeeriumi veebileht:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb