Lasteaedade järjekord


Laste lasteaedadesse vastuvõtmine ja väljaarvamine toimub Luunja valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra alusel. 

Lapse lasteaianimekirja kinnitamise järel sõlmitakse lapsevanema või eestkostjaga lasteaiakoha kasutamise leping.

Lapse registreerimine Luunja valla lasteaiajärjekorda

Lasteaiakohtade järjekorda peetakse Luunja vallas elektrooniliselt. Lapse järjekorda arvamise aluseks on lapsevanema või eestkostja sooviavaldus Luunja valla elektroonilises haridusteenuste keskkonnas ARNO https://piksel.ee/arno/luunja/avaleht/

 

Luunja ARNOsse sisenedes näeb lapsevanem oma lapse andmeid ning saab märkida lasteaia eelistuse. 


Kui teie laps ei vaja enam kohta Luunja valla lasteaias, palun tühistage Luunja valla lasteaia kohasoov ARNO keskkonnas.

 

Juhendmaterjali ARNO kasutamiseks leiate siit: http://confluence.loc.piksel.ee/display/ARNO/Lapsevanema+vaade

 

Lasteaiarühmade komplekteerimine


Lasteaedade direktorid koostavad rühmade esialgsed nimekirjad hiljemalt 1. aprilliks.
31. augustil rühmade nimekirjad kinnitatakse.

Õppeaasta jooksul vabanevat kohta pakutakse sobivas vanusegrupis esimesel positsioonil oleva lapse vanemale või hooldajale ARNO keskkonnas automaatselt.

Kohatasu Luunja valla lasteaedades käivatele lastele on kehtestatud vallavolikogu 19. detsembri 2013 a määrusega nr 76  "Lastevanemate osalustasu kehtestamine Luunja valla lastaedades" ja see on 6% riiklikult kehtestatud miinimumpalgast kuus.

Lapsehoiuteenuse toetuse taotlemise tingimustega saab tutvuda SIIN


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb