Toetused lasteaiakoha ja lapsehoiuteenuse kasutamisel

Toetused lapsehoiuteenuse ja lasteaiakoha kasutamisel

 

Lasteaiakoha kasutamise toetust makstakse Tartu linna munitsipaallasteaias lasteaiakohta kasutava lapse vanemale Tartu linna ja Luunja valla poolt kehtestatud kohamaksumuste vahe ulatuses igakuiselt lapsevanema ühekordse sellekohase taotluse alusel ja vallavalitsuse korralduse alusel.

Lasteaiakoha kasutamise toetust on õigus taotleda kui:

 1) laps ja üks vanematest, üksikvanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel Luunja valla elanik; 
 2) lapse lähipiirkonna lasteaias puudub vaba lasteaiakoht;
 3) laps on pooleteise kuni seitsme aastane.


Lapsehoiuteenuse kasutamise toetust makstakse, kui lapsehoiuteenuse maksumus ületab

lähipiirkonna lasteaia kohamaksumuse. 

 Lapsehoiuteenuse toetust on õigus taotleda kui:
 1) laps ja üks vanematest, üksikvanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel Luunja valla elanik; 
 2) lapse lähipiirkonna lasteaias puudub vaba lasteaiakoht;
 3) laps on pooleteise kuni seitsme aastane.Vastavalt Tartu linnaga sõlmitud lepingule saavad meie valla lapsed kasutada vabu kohti Tartu lasteaias Mõmmik. Mõmmikus käivate lastega sõlmib kohakasutuslepingu Luunja vallavalitsus ja arved esitab samuti Luunja vald.


Rohkem teavet Luunja vallas makstavate toetuste kohta saab  Luuna vallavolikogu 25.01.2018. a määrusest nr 2  "Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas" 

Vaata lisaks:

Määrus Luunja valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamise kohta.

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb