Lennukate Noorte lennundus- ja drooniring

 KOV Koostöögrupp Lennukad Noored

PRESSITEADE

2.11.2018

 

Uudo Sepp lõpetab endiste Luunja, Mäksa, Meeksi, Võnnu ja Tartu valla noorte 2 aastat kestnud koostööprojekti esinemisega Luunjas

 

2. novembril toimub Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuses Peipsi lääneranniku II piirkonna noortevaldkonna koostöögrupi ehk KOV Koostöögrupp Lennukad Noored viimane ühine sündmus – Lennukate Noorte Lõpupidu. Lõpupidu on üheks oluliseks tegevuseks viie endise valla koostöös algatatud uute noorsootöö tegevuste pakkumises.

 

Avatud noorsootöö võimaluste pakkumine Võnnu ja Tartu vallas, uute huviringide teke Luunja, Mäksa ja Meeksi vallas, noorte osaluse arendamine, piirkonnaüleste ühistegevuste läbiviimine ning uute ja ühiste vahendite soetamine on olnud Peipsi lääneranniku II piirkonna noortevaldkonna koostöö põhilised tegevused aastateks 2017-2018.

 

2016. aasta lõpus koostasid Luunja, Mäksa, Meeksi, Võnnu ja Tartu valla noorsootöö tegijad ühise tegevuskava kaheks järgnevaks aastaks. Tegevuskava loomisel seati visiooniks, et piirkonnas on noortele kättesaadav mitmekülgne ja isiksuse kasvu toetav noorsootöö. Tegevused on toimunud Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava üle-eestilise programmi raames, mis toetab naabervaldade noorsootöö alast koostööd eesmärgiga muuta mitmekülgsemaks noorte võimalusi töö- ja kooliväliseks tegevuseks. Olulisel kohal on, et üha rohkem noori leiaks endale huvipakkuva eneseteostuse oma kodukoha lähedal.

 

2.novembril algusega kell 18.00 toimuvale lõpupeole on oodatud kõik viie piirkonna noored, kelle jaoks on korraldatud ka transport. Ürituse jooksul on osalejatel võimalik saada ülevaade kahe aasta jooksul toimunud tegevustest ning osaleda erinevates töötubades: drooni lennutamine, jäätise valmistamine, draama workshop ning üllatus töötuba.  Peo lõpetab värske superstaari Uudo Seppa kontsert.

 

Lõpupeol ja kogu koostöögrupi tegevustel saab silma peal hoida Facebooki lehel KOV Koostöögrupp Lennukad Noored või MTÜ Noored Toredate Mõtetega.  

 

Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

 

Pressiteate koostaja ja kontaktid:

Koostas: Mariliis Maremäe

Lisainfo: Heli Erik, KOV koostöögrupp „Lennukad Noored“ koordinaator, 5245309, heli.erik@ntm.ee
Lennukate Noorte lennundus- ja drooniring

19. augustist 10. septembrini toimub registreerimine septembri teises pooles tööd alustavasse lennundus- ja drooniringi. Tööd alustab kaks rühma, vanem ja noorem, kumbki sagedusega üle nädala.

 

Ringi on oodatud kõik 16–26-aastased noored Luunja, Mäksa, Võnnu, Tartu ja Meeksi vallast. Ringitegevus toimub peamiselt Eesti Lennuakadeemias (Lennu 40, Reola küla, Ülenurme vald, 61707 Tartumaa) üle nädala ning ringi juhendavad akadeemia õppejõud. Osavõtt ringist (sh vahendid) on kõigile tasuta.

 

Kursuslaste nimekirja arvamine toimub peale registreerumise lõppu järgmiselt:

esmalt võetakse vastu Luunja valla elanikeregistris olevad registreerunud, seejärel teiste projektis osalevate valdade registreerunud registreerumise järjekorras ning peale seda vabade kohtade olemasolul registreerujad teistest omavalitsustest. Vastav teade saadetakse kõigile registreerunutele ühe nädala jooksul peale registreerumise lõppu.

 

Lisaks ringitööle Eesti Lennuakadeemias toimub ringi raames veel kaks väljasõitu (Tallinna Lennujuhtimistorni ja hooldusettevõtete külastus ning Ridali lennuvälja külastus koos erapiloodi õppe võimaluste ja purilennunduse tutvustamisega).

Ringitegevus lõppeb kahepäevase praktilise tööga lennundusmuuseumis. Osalejad saavad kogenud piloodiga õhusõitu teha.


Osalemine on kõigile tasuta!

 

Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine”  raames.

 
Lennundus- ja drooniringi  teemad

 

 

 

 

Teema

Loengu sisu

Maht

1

 

Sissejuhatus

Sissejuhatus lennundusse

2

 

2

 

Aerodünaamika alused

Miks lennuk lendab

2

 

3

 

Õhusõidukite ajalugu

Lennumasinate ajalugu. Vendadest Wrightidest kuni Airbus'ini

2

 

4

 

Õhusõidukite liigid

Kasutatavate õhusõidukite liigitamine. Nende liigid ja kasutusotstarve. Põhikarakteristikud.

2

 

5

 

Õhusõidukite hooldus

Kaasaegsete lennumasinate hooldus, hoolduse korraldamine, hooldusprotseduurid

2

 

6

 

Lennutegevuse korraldamine

Lendude korraldamine.

2

 

7

 

Lennuliiklusteenindus ja õhuruum

Lennuliikluse korraldamine

2

 

8

 

Lennuliiklusteenindus ja õhuruum

Lennuliikluse korraldamine

2

 

9

 

Lennunduses kasutatavad materjalid

Mis on teras, mis alumiinium, mis on sulam. Tehnikas kasutatavad materjalid ja nende omadused.

2

 

10

 

3D printimine

3D printimise võimalused. Metallide printimine ja prinditud detailid lennunduses

2

 

11

 

Mehitamata õhusõidukid

Ülevaade droonidest, nende liigitamine ja otstarve.

2

 

12

 

Mehitamata õhusõiduki ehitamine

Praktiline mehitamata õhusõiduki ehitamine

2

 

13

 

Mehitamata õhusõiduki ehitamine

Praktiline mehitamata õhusõiduki ehitamine

2

 

14

 

Mehitamata õhusõiduki ehitamine

Praktiline mehitamata õhusõiduki ehitamine

2

 

15

 

Mehitamata õhusõiduki testimine

Koostatud õhisõidukite testimine

2

 

16

 

Riiklik lennundus ja õhuseire

Riigi õhuseire korraldus

2

 

17

 

Lennuotsing ja -pääste

Õhusõidukite kaasamine otsingu- ja päästetöödes

2

 


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb