Soojamajandus

 

 

Luunja valla soojusmajanduse arengukava 2016-2026,
arengukava koostamist toetas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse.


Lohkva küla korterelamud on lülitatud kaugküttevõrku, piirkonna soojusettevõtteks on AS Fortum Tartu tütarettevõte AS Anne Soojus.

 

Kavastus ja teistes hajakülades kasutatakse lokaalseid kütteviise, valdavalt puidu(halu)kütet, mõnes piirkonnas ka gaasi.   

 

Luunja alevikku varustab soojusenergiaga SW Energia OÜ.

Täpsem info  https://swenergia.ee/ala/luunja-kaugkuttevork/


Tartumaa tehnikute 24/7 rikketelefon 5300 1127

        

 


 

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb