Planeeringud                                         PLANEERINGU TEATED


Luunja vallavalitsus ootab Veibri külas Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta kirjalikke ettepanekuid hiljemalt 23. juuliks 2019. a.

Ettepanekuid saab esitada posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile

luunjavv@luunja.ee.DP lähteseiuskohad

DP KSH väljatöötamise kavatsus


muud dokumendid:

DP algatamise eskiis

DP ja KSH algatamise otsus


_____________________________________________________________________________________
AVALIKUD VÄLJAPANEKUD


HETKEL EI OLE DETAILPLANEERINGUID AVALIKUL VÄLJAPANEKUL.

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb