Kehtetuks tunnistatud DP        KEHTETUKS TUNNISTATUD DETAILPLANEERINGUDLuunja Vallavolikogu on kehtetuks tunnistanud Põvvatu külas Teeäärse maaüksuse detailplaneeringu, mis nägi maa-alale ette elamurajooni rajamise. Teeäärse maaüksuse osaalale on algatatud uue detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurusega 5000 m² hõlmab Põvvatu külas Teeäärse maaüksuse kirdeosa. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritavale maa-alale üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks üksikelamule ja abihoonetele. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ning Luunja valla veebilehel http://www.luunja.ee/planeeringud.

Volikogu otsus

LisaLuunja Vallavolikogu on 28. aprilli 2016. a otsusega nr 31 kehtetuks tunnistanud Kabina külas Luunja elamuala detailplaneeringu, kuna Luunja vallal ei ole soovi detailplaneeringut ellu viia. 

Luunja Vallavolikogu 28.04.2016 otsus nr 31


Teade

Luunja vallavolikogu 28.05.2015 otsus nr 23


Teade Luunja Vallavolikogu 23. septembri 2004. a otsuse nr 11-12.2 kehtetuks tunnistamisest ja Rehe-2 kinni osa detailplaneeringu menetluse lõpetamisest

Luunja vallavolikogu 27.08.2015 otsus nr 40
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb