Sihtasutus Luunja Jõesadam

                            SIHTASUTUS LUUNJA JÕESADAMLUUNJA JÕESADAMA PUHKEALA RAJAMINE
Luunjas on eeldusi turismi arendamiseks, eelkõige piirnemine laevatatava veeteega.


Vald on huvitatud turismi soodustamisest ning selleks on käimas konkreetsed tegevused, sealhulgas Luunja jõesadama arendus.

 

2018. aastal viidi Luunja Vallavalitsuse poolt ja LEADER-projektitoetuse kaasabil ellu projekt "Luunja jõesadama puhkeala rajamine".


TEGEVUSED PROJEKTIS:

Jõesadama puhkeala taristu väljaarendamine, sh jalgtee rajamine, istekohtade ja prügikastide paigaldamine, paviljoni paigaldamine ja grillimisvõimaluse loomine.

 

SIHTRÜHMAD: kohalikud elanikud; ajutiselt piirkonnas elavad suvitajad; piirkonda ja siinseid üritusi külastavad turistid;  Emajõel liiklejad, veesõidukite omanikud/kasutajad.

 

EESMÄRGID JA TULEMUS:

Rajatud on puhkeala taristu.

Jõesadama ja puhkeala atraktiivsus suureneb ja külastajate arv kasvab.Luunja puhkeala


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb