Sotsiaaltöö, tervishoid

 

 


SOTSIAALHOOLEKANNE LUUNJA VALLAS

 

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on abi osutamine isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks, samuti sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.


Lisainfo sotsiaalvaldkonna teadete kohta SIIN


Sotsiaaltoetuste blanketid

 


Sotsiaalhoolekande põhimõteteks on:


- inimõiguste järgimine
- isiku vastutus enda ja oma perekonna toimetuleku eest
- abi andmise kohustus, kui isiku ja tema perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad
- isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine

 

Sotsiaalhoolekanne juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Luunja Vallavolikogu määrustest ja otsustest, Luunja Vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning teistest õigusaktidest.


Sotsiaaltoetusi makstakse Luunja vallas vastavalt vallavolikogu 25.01.2018 vastu võetud määrusele nr 2 sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas.Toimetulekutoetuse taotlemine


Toimetuleku taotlemise ja maksmise kord Luunja vallas

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiselLuunja Vallavalitsuses tegeleb sotsiaaltööga: 

 
Sotsiaalnõunik Kairit Pahk
Tel  7417 101 / 5660 8847

Vastuvõtuaeg: T; R 9.00-16.00
e-mail  kairit@luunja.ee


LASTEKAITSE

Luunja Vallavalitsuses tegeleb lastekaitse teemadega lastekaitsespetsialist  Ene Madissalu

(vajalike tingimuste loomine laste õiguste ja heaolu tagamisel; lastekaitse kohalikul tasandil)

 

Lastekaitsespetsialist Ene Madissalu

Tel 7417 260 / 5332 5950

Vastuvõtuaeg: T, R 9:00-16:00

e-post: ene@luunja.ee 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb