Valla teated


TEADMISEKS LEMMIKLOOMAOMANIKELE

 

Luunja vallavolikogu võttis 30.05.2019.a vastu määruse „Lemmikloomade pidamise eeskiri“, mis sätestab valla territooriumil peetavate lemmikloomade pidamise nõuded. Muuhulgas kohustab eeskiri registreerima kõik vallas peetavad lemmikloomad üleriigilises lemmikloomaregistris, mis asub aadressil www.llr.ee hiljemalt 20. jaanuariks 2020.a.


Luunja vallavolikogu 30.04.2019.a määrus nr 35 „Lemmikloomade pidamise eeskiri“, on leitav valla kodulehelt.


Iga loomaomanik võib oma lemmiklooma registreerida ise või pöörduda selleks vallamajja. Registreerimine on loomaomanikule tasuta. Enne registreerimist veenduge, et teie lemmikloom on kiibistatud (teostavad loomaarstid) või muul moel märgistatud (varem koeri tätoveeriti ja/või kinnitati kaelarihma külge plekist märk). Kiibistamata või märgistamata looma lemmikloomaregistris registreerida ei saa, kiibi (märgi) number on registreerimiseks vajalik. Kohustuslik on registreerida kõik valla territooriumil peetavad koerad ja kassid, muude lemmikloomade kiibistamine on soovituslik.


Lemmikloomi kiibistatakse, et kadunud loom kiiresti omanikuni jõuaks või vajadusel saaks kindlaks teha, kes on looma omanik. Ainult looma kiibistamisest ei piisa, vajalik on lemmiklooma kiibinumber kanda lemmikloomaregistrisse, kus see seotakse infoga looma omaniku kohta. Samuti on soovitatav loomal kanda kaelarihma omaniku telefoninumbriga – siis saab kaotsi läinud looma omanikuga kiiresti ühendust võtta ka inimene, kel pole mikrokiibilugejat. 


Kui koerte kiibistamine on loomaomanike poolt aktsepteeritud ja omakski võetud, siis kasside kiibistamist ei pea inimesed eriti vajalikuks. Uues lemmikloomade pidamise eeskirjas on kasside kiibistamine ja registreerimine kohustuslikuks tehtud põhjusega. Ka toas peetav kass võib aknast välja või rõdult alla hüpata, lipsata välja praokile jäänud koduuksest või transpordipuurist või kaduda mingil muul viisil. Samuti võib rihma otsas õue viidud kass ootamatult ennast lahti tõmmata ja ära joosta.


Lemmikut leides või kaotades


Hulkuva looma puhul tuleks teavitada Luunja Vallavalitsust. Kontaktisikuks on menetleja Küllikki Tokman, tel 7417 239, 5330 5546 või e-post kyllikki@luunja.ee või vallakantselei 7147 319.

Kui on vajadus välja kutsuda loomapüüdja, siis teeb seda juba omavalitsuse töötaja. Luunja vallast leitud hulkuvad loomad toimetatakse MTÜ Assisi Franciscuse Seltsi hallatavasse Tartu Koduta Loomade Varjupaika (Tartu Roosi tn 91K).

Kaduma läinud lemmiklooma saab otsida Tartu Koduta Loomade Varjupaiga kodulehelt. Kindlasti pange fotoga kuulutus üle kodukoha infotahvlile, sotsiaalmeediasse, loomafoorumisse, lemmikloomaregistrisse ja hoiupaiga kodulehele.

Oma koduloomast loobumisel tuleb ise võtta ühendust Tartu Koduta Loomade Varjupaigaga.

Tuletame meelde kõigile loomaomanikele, et oma lemmiku järelt koristamine on kohustuslik, olenemata aastaajast. Tulenevalt eeskirjast on iga loomaomaniku ülesanne ka tagada, et tema loom ei häiriks ega ohustaks kaaskodanikke mingilgi moel. Sealhulgas on loomaomanik kohustatud avalikus kohas kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse tagamiseks kasutama jalutusrihma.

Austame teiste soove

Kui näete kollase lindikesega koera või muud looma, kelle jalutusrihma küljes on midagi kollast, vajab ta enda ümber ruumi. Palume austada nende omanike soovi ja mitte läheneda sellele loomale. Hoidke distantsi või andke aega, et nad saaksid sinu teelt ära minna. Kollase lindi lisamise põhjuseid on mitmeid: kes vajab ruumi terviseprobleemide tõttu, kes on hirmunud või ärritunud teiste koerte läheduses, kes on noor ja vajab aega kohanemiseks või on käsil treeningud.

Austa kollase lindiga koeri. Foto: Lil Chin (The Yellow Dog Poject)


,,Kaunis Eesti kodu“ otsib kandidaate

 

Eesti Kodukaunistamise Ühenduse konkurss "Kaunis Eesti kodu" toimub ka sel aastal ja kutsub osalema ka Luunja valla kodusid!

 

Konkurss hõlmab nii traditsioonilisi kodusid (eramud, maakodud, suvilad), kui ka eriprojekte, nagu parim tööstusmaastik 2019 (tootmishooned ja -talud, aitkuivatid, farmid, töökojad jm), kauneim kortermaja 2019, parim tervisespordikeskus 2019 (kergliiklusteed, terviserajad, spordikeskused jm), kaunis muinsuskaitseobjekt 2019 (otsustatakse koostöös muinsuskaitseametiga) ja energiasäästlik kaunis kodu 2019.

Konkursi eriprojekti „Energiasäästlik kaunis kodu“ osas tunnustatakse tublisid neljas kategoorias: eramud, kortermajad, ühiskondlikud hooned ja energiasäästliku mõtteviisi edendaja. Eesmärgiks on näidata, et ehitades uut hoonet või renoveerides vana, on tulevikku silmas pidades mõistlik ja võimalik kasutada energia saamiseks taastuvenergiaallikaid ning energiakulu vähendamiseks rakendada tarku lahendusi. Energiasäästliku mõtteviisi edendaja on inimene, kes on andnud märkimisväärse panuse oma kodukandi energiasäästvamaks, targemaks ja kaunimaks muutmisel.

 


Ootame vallaelanike aktiivsust kaunite kodude märkamisel ja neist teada andmisel. Luunja vallas on imelisi kodusid ja hoolitsetud ettevõtteid, näitame neid ka teistele. 


Kortermajad, ootame ka teie osalemist! 


Ettepanekuid võib teha igaüks, vajalik on omaniku või valdaja nõusolek. Kui teed oma tuttava nimel ettepaneku, oleks tore, kui lisaksid ka tema kontaktandmed, et saaksime enne küllatulekut ühendust võtta.

Kolm kaunimat kodu (või ettevõtet, talu, kortermaja) esindavad Luunja valda Tartumaa piirkonnas.

Tartu maakonna konkursi komisjon valib maakonnavoorus välja kolm esindajat üleriiklikule konkursile.

Tartumaa kaunite kodude autasustamine riigihalduse ministri tänukirjade ja mastivimplitega toimub 23. juunil 2019.a Maakaitseürituse päeva raames Tartus.

Vabariigi parimaid tunnustab Eesti Vabariigi President taasiseseisvumispäeva paiku toimuval üritusel (kuupäev täpsustamisel).


Täpsemat infot konkursi, selle ajaloo, korralduse ja hindamise põhimõtete kohta leiate SIIT. Lehel on üleval ka eelmiste aastate võitjad ja palju fotosid kaunitest kodudest. Ehk leiad nii mõnegi hea idee?

 

Konkursi „Eesti kaunis kodu“ kontaktisikuks Luunja vallas on menetleja Küllikki Tokman.

Info kandidaatide kohta on oodatud vallavalitsuse e-maili aadressidel luunjavv@luunja.ee, kyllikki@luunja.ee või telefonidel 7 417 319 ja 7417 239.


Ootame ettepanekuid ja osalemissoove 1. maiks 2019.a. Viited:

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb