Kohanime määramise eelteated

Kohanime määramise eelteated


AVALIKUSTAMISE TEADE
05.08.2019

• Luunja Vallavolikogu 27.10.2016. a otsuse nr 78 „Kakumetsa külas Mäe maaüksuse osaala detailplaneeringu kehtestamine“ alusel kavandab Luunja Vallavalitsus Kakumetsa külas Mäe maaüksuse osaala detailplaneeringus kavandatud liikluspinnale (Pos 7) määrata kohanime Mäe tee.

Kohanime määramise eelnõudega saab tutvuda Luunja valla kodulehel www.luunja.ee → Valla teated → Kohanime määramise eelteated. Eelnõud on avalikustatud kaks nädalat. Asjast huvitatud isikutel on õigus kahe nädala jooksul arvates eelteate avaldamisest esitada omapoolseid ettepanekuid.
Eelnõu_kohanime määramine (Mäe tee)
Lisa 1_Mäe tee asendiplaan

AVALIKUSTAMISE TEADE
05.04.2019


·         Luunja Vallavalitsusele on laekunud ettepanek määrata Veibri külas Jõekaare tee 15 (katastritunnus 43201:003:0444) kinnistul asuvale sadamale kohanimeks Veibri sadam

Eelnõu Veibri sadam 

Lisa 1. Asendiplaan Veibri sadam·         Luunja Vallavolikogu 31.03.2016. a otsuse nr 18 „Lohkva külas Viu maaüksus ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine“ alusel kavandab Luunja Vallavalitsus Lohkva külas Viu maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringus kavandatud liikluspindadele määrata kohanimed Viu tee ja Viu põik.

Eelnõu Viu tee ja Viu põik
Lisa 1. Asendiplaan Viu tee ja Viu põik·         Luunja Vallavalitsus kavandab Lohkva külas asuva kohaliku tee (tee number: 4320081, tee nimi: Ratasvälja tee) liikluspinna järgseks nimeks määrata Ratasvälja tee.

Eelnõu Ratasvälja tee
Lisa 1. Asendiplaan Ratasvälja tee


·         Luunja Vallavalitsus kavandab Lohkva külas asuva riigimaantee (tee number: 22252, tee nimi: Lohkva-Kabina-Vanamõisa tee) liikluspinna järgseks nimeks määrata Kabina tee.
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb