Vallavalitsuse teated

 •                      

Luunja valla arengukava eelnõu 2018-2022 avalikustamine


                        Arengukava eelnõu

 •              Avalikustamise kestus 02. – 16.10.2018

  Parandus- ja muudatusettepanekud esitada hiljemalt                               

   16. oktoobriks    e- postile luunjavv@luunja.ee

                Avalik arutelu 17.10.2018 kell 17 vallamajas

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Avalik kirjalik enampakkumine hoonestusõiguse seadmiseks


     Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Luunja vallas asuvale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmiseks.

     Enampakkumise objekt:
     Luunja vald Muri küla Padriku kinnisasi (43201:001:1473; 20,82 ha; maatulundusmaa) alghind 7700.-, tagatisraha 1925.-

     Pakkumisi saab kirjalikult esitada kuni 01.11.2018 kella 10.30ni.

     Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     HAJAASUSTUSE PROGRAMM


     Hajaasustuse  programmi  taotlusvoor  avatud   9. aprillist 2018

     Hajaasustuse programmi kodulehekülg


     2017

     HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2017. AASTAL

     Luunja Vallavalitsuse 5.07.2017 korraldus nr 242     HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2016. AASTAL

     HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2015. AASTAL

     HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2014. AASTAL

     HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2013. AASTAL

     HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2011. AASTAL 

     HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2010. AASTAL

     Luunja Vallavalitsus
     Puiestee 14
     Luunja alevik
     Tartu maakond

     tel +372 741 7319
     faks +372 741 7398
     e-post: luunjavv@luunja.ee
     Copyright © Luunja vald 2011
     MWeb