Esimese lastelaulupeo mälestuskivi

 MÄLESTUSKIVI ESIMESELE LASTELAULUPEOLE

 

 

2. juunil 1870. toimus Tartumaal Kabinas esimene  ilmalik lastelaulupidu Eestis. Ürituse idee tekkis Tartu ümbruse koolmeistritel, kes innustatuna esimese üldlaulupeo (1869) õnnestumisest soovisid aktiviseerida muusikaõpetust koolides. Nii otsustatigi korraldada järgmisel  aastal lastelaulupidu kõigi ümbruskonna  koolide osavõtul. Laulupeo üldjuhi kohustused võttis enda peale esimese üldlaulupeo peakomisjoni president, Tartu-Maarja kihelkona pastor A. H. Willigerode. Repertuaari küsimus lahendati selliselt, et  Willigerode võttis paarkümend saksa järelromantismi perioodi laulukest, lõi neile ilmaliku sisuga eestikeelsed tekstid ja avaldas need trükis. Luunja mõisa noorparun E. M. Nolcken lubas laulupeo korraldada oma Kabina mõisa pargis.  Peost  võtsid osa Tartu-Maarja kihelkonna, Nõo kihelkonna ja Tartu linna lastekoorid, lisaks üle poole tuhande täiskasvanud laulja ja kolm pasunakoori. 2. juuni päikesepaistelisel hommikul oli tee Kabinasse vankreid täis ning mööda Emajõge sõidutasid aurulaevad Peipus, Dorpat ja Aleksander laulupidulisi peopaika. Ajakirjanduse andmetel ulatus piduliste koguarv 2000-ni. Emajõe kallast mööda mindi rongkäigus Väike-Kabinasse, kus toimus jumalateenistus. Peale välijumalateenistust mindi läbi metsa  Suur-Kabinasse peoplatsile, milleks oli väikese liivakünkaga ala Emajõe kaldal hõreda metsa ääres loodus kaunis kohas (praeguse lastelaagri territooriumil). Kui koolinoored ja täiskasvanute segakoor olid poolringis laululaval aset võtnud, A. H. Willigerode nende ette astunud ja D. O. Wirkhaus pasunaga hääled kätte andnud, kõlas Emajõe lammorus avalaul "Me püha on käes". Õhtupoolses peokavas oli peamiseks kooride võistulaulmine, mille võitsid Väägvere koolikoor, kihelkonnakooli koor, Tammistu ja Luunja koolikoor. Päike vajus juba metsa taha, kui D. O. Wirkhausi pasun kutsus lapsi viimaseid ühislaule laulma. 

 
 

Lastelaulupeo mälestuskivi avamine 1995.a.


Kui esimesest lastelaulupeost Kabinas möödus 125.  aastat,  otsustas Luunja vallavolikogu seda tähistada. Kuna korralikku laulupidu ilma laululavata pidada ei saa, siis otsustati Luunja parki ehitada laululava. Arhitekt Vadim Tsentropovi idee teostamiseks valiti välja ehitusfirma Eviko. Ehituseks kulunud 431 000 kroonist saadi põhiosa vallaeelarvest, 180 000 krooni eraldas  vabariigi valitsus riiklike investeeringute programmi raames ja õla panid alla ka Eesti ja Tartu kultuurikapital ning paljud teised.  Pärast mälestuskivi avamist Kabinas siirdus laulupeoliste rongkäik Luunja parki kontserdile, millest võttis osa 17 lastekoori, 8 poistekoori, 3 meeskoori, 2 puhkpilliorkestrit ja 4 rahvatantsurühma.

 

Laste laulupidu 1995.a.

 

 

 

 

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb