Ühistransport

 

Novembrist lisandus bussipeatus ja bussipeatuse nime muutmine

 

Alates novembrist lisandus täiendav bussipeatus SÕSTRA (nimi tuleneb

naaberkinnistust) Luunja-Kavastu tee äärde Kikaste ja Kavastu bussipeatuste vahele, Suurekivi tee ristmiku lähedusse.

 

Põvvatu-Luunja tee ääres muudeti Luunja bussipeatuse nimi Keldri bussipeatuseks (taastati endine nimi). Nimevahetuse tingis Räpina mnt rekonstrueerimisel muudetub bussipeatuse asukoht, mille tõttu oleks bussiliinil tekkinud kaks samanimelist. 

Parve- ja paadiliiklus Emajõel


 

BUSSIAJAD LIINIL LUUNJA KOOL - TARTU

 

 

BUSSIAJAD LIINIL TARTU - LUUNJA KOOL

 


LUUNJA KESKKOOLI KOOLIBUSSI ÕPILASRINGID


Liin nr 17 ajagraafik

 

Liin nr 17 marsruutBussiinfot  Reisiplaneerijast  http://www.peatus.ee/ 

 

Infot busside liikumiste kohta leiad ka  http://www.bussireisid.ee/  


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb