UudisedVaata ka teisi teateid

Alustatakse Tartu-Räpina-Värska maantee ümberehitust

03.04.2012

Tartumaa riigimaanteedel 2012.a. kavandatavatest remonditöödest üks ulatuslikumaid on Tartu-Räpina-Värska maantee alguslõigu rekonstrueerimine, mis algab lähiajal. Orienteeruvalt septembri keskpaigani toimuvate tööde ajal on kiirus piiratud 70 km/h, töötsoonis kehtib piirang 30 km/h.

 

Tartu–Räpina–Värska tugimaantee algusosas, Tartu–Põvvatu lõigul (km 3,1-6,06) on Maanteeameti lõuna regiooni tellimusel kavas teostada taastusremont. Tööde käigus ehitatakse olemasolevast Nõlvaku tn ringristmikust kuni Lohkva tee projekteeritava ringristmikuni ligikaudu 1,5 kilomeetrit maanteed põhjalikult ümber, mille tulemusena tee laieneb neljarajaliseks. Põhjuseks on liikluse tihenemine sellel lõigul.                                

Sealt edasi kuni Põvvatu tee ristmikuni on projekteeritud 1+1 sõiduradadega lahendus.  Projekt arvestab ka tulevase Idaringtee ning Tartu–Räpina maantee ristumisega.

Kogu kõnealuse lõigu ulatuses on lõuna poole maanteed kavandatud ka 3 m laiune kergliiklustee.

Ehitusperioodil peab ehitaja tagama kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad ehitusobjektiga.

 

Lisaks kavandatakse ligikaudu 2 kilomeetri pikkust jalg- ja jalgrattateed Lohkva–Kabina-Vanamõisa maantee äärde. Kergliiklustee laiusega 3 meetrit on planeeritud Lohkva-Kabina-Vanamõisa tee lõigule, mis algab Tartu-Räpina maantee ja Lohkva-Kabina tee ristumiskohast.

Tee rajamise vajadus on tingitud sealse piirkonna kiirest arengust. Kõnealust maanteelõiku kasutavad aktiivselt liiklemiseks jalakäijad. Kõnealune teelõik ühendab omavahel Lohkva lasteaeda ja sealseid elurajoone. Kõnnitee puudumisel kasutavad jalakäijad praegu liiklemiseks sõiduteed. Piirkonda on rajatud hulk elamuid, pidevalt lisandub uusi elanikke ning suureneb liiklustihedus.

 

Käesoleval aastal Tartu maakonnas planeeritavatest muudest teetöödest suurimad on Tartu linnas, kus algab nn postimaja ristmiku ehitus ning jätkub Variku viadukti remont.             

Tartu–Viljandi maanteel algab 7,2-kilomeetrise Tartu–Rõhu lõigu ümberehitus, mis valmib 2013. aastal. Sel lõigul ehitatakse maanteed laiemaks, samuti tehakse Tartu ja Haage vahele väike omaette tee jalakäijatele ja jalgratturitele.                                                             

Hammaste–Rasina maanteel tehakse üle Ahja jõe viiva Lääniste silla remonti, autojuhtidel tuleks Meeksi poole sõites arvestada ümbersõiduga.

Kommentaarid:

Toomas
03.04.2012
Kuna hakatakse ehitama kavandatavat 2 kilomeetri pikkust jalg- ja jalgrattateed Lohkva–Kabina-Vanamõisa maantee äärde?
marek
14.04.2012
Millal siis lõpuks tuleb Luunja teeotsast Luunjasse kergliiklustee ja miks see on planeeritud 4,5 m laiusena, kui Tartust tulev on vaid 3 m laiune? Tänane sõiduteelõik muutub väga ohtlikuks, kui ratturid otsustavad Tartust rattaga teed jätkata Luunja poole - õhtuti Luunja poolt tulijat päike pimestab väga korralikult,see peaks kõigile teada olema. Väljavõte arendustegevusest (Luunja valla kodulehelt): Kergliiklustee väljaehitamine Kergliiklustee alguspunktiks on Tartu-Räpina-Värska maantee ja Põvvatu-Luunja maantee ristmik ning lõpp-punktiks Luunja alevik (bussipeatuse piirkond). Tee väljaehitamise kogumaksumuseks kujuneb eelkalkulatsioonide põhjal 589 tuh EUR. Tee rajamise rahastamiseks on Luunja vald esitanud eeltaotluse Siseministeeriumi poolt avatud kergliiklusteede toetusskeemi raames. Omafinantseering kaetakse vallaeelarvest. Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 320 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 85%, projekti oma- ja kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15%. Põhitaotlused EAS-ile eeltaotluste voorus heakskiidetud projektide osas tuleb esitada hiljemalt 2011. aasta lõpuks. Tegemist on eeltaotlusega, seetõttu on maksumuse aluseks võetud hinnanguline maksumus. Hind sisaldab ka projekteerimise, ehitusjärelevalve, geotehnililiste uuringute teostamise kulusid. Kõvakattega tee kogulaiuseks on kavandatud 4,5 meetrit, sellest 3,5 m asfaltkattega ja 1 m peenkillustikuga. Kergliiklustee muud rajatised: - Kitseoja kergliiklussild; - 3 truupi: 2 tk Kungla kinnistute ja 1 Jalaka kinnistu juures; - kuivenduskraavid mõlemal pool teed, laius ca 1,5 m; - Luunja aleviku bussipeatus; - liiklusmärkide paigaldamine; puhkekohad, pinkide ja prügikastide paigaldus jms. -tänavavalgustuskaabli paigaldus ning vastavad valgustid kogu tee ulatuses Jõudu selles ettevõtmises!
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011