UudisedVaata ka teisi teateid

Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor avatud

26.04.2011

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega piirkondades majapidamistele joogivee kättesaadavuse tagamine või parandamine.

 

Toetust saab taotleda vaid olemasolevatele majapidamistele.

Taotlejaks saab olla:

- füüsiline isik, kes elab taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 01.01.2010 

- mittetulundusühing või sihtasutus, mille tegevusalaks on elanike või oma liikmete joogiveega varustamine ning mis on registrisse kantud hiljemalt 01.01.2010.

 

Abikõlblikud on hoonetevälise joogivee süsteemi rajamisega seotud tegevused:
• kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ning puhastamine, kaevumajade ehitamine
• olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga
• kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sh vajalike elektritööde teostamine
• rajatud hooneväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine
• vanade puurkaevude tamponeerimine
• vee kvaliteedi analüüs

 

Üldjuhul saab ühe majapidamise jaoks toetust taotleda vaid üks kord. Teistkordselt võib toetust taotleda joogivee kvaliteedi parandamise eesmärgil lisaseadmete paigaldamiseks, rajatud kaevule elektriliste veetõsteseadmete paigaldamiseks ja trasside rajamiseks majani.

Kolmandiku tööde maksumusest peab kandma taotleja. Toetuse suurus ühe majapidamise puhul on kuni 6395 eurot. Projekti elluviimise maksimaalne kestvus on 12 kuud.

 

Taotlusi võtavad vastu kohalikud omavalitsused. Taotlus tuleb esitada paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna.

Toetatakse ainult neid kulusid, mis tehakse pärast toetuse eraldamist ning vallavalitsusega toetuslepingu sõlmimist. Veesüsteemide rajamisega seotud uuringute, projekteerimise, lõivude, notaritasude ja veeanalüüside kulud võivad olla tehtud alates 01.01.2007, aga nad peavad olema tõendatavad.

 

Enne taotlemiseks vajalike dokumentide täitmist on soovitav läbi lugeda Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument.

 

Nõuetele vastavaid taotlusi võtab Luunja Vallavalitsus vastu kuni 31. 05. 2011.

 

Täiendav info:  

Luunja Vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnanõunik Tamur Tensing,

Tel. 7 417 335, 50 26 497, tamur@luunja.ee

Tartu Maavalitsuse arengu-ja planeeringuosakonna peaspetsialist  Heili Uuk, tel 7 305 237, heili.uuk@tartumaa.ee

 

 

Vaata ka:
nool Veeanalüüs
nool Veeproovide võtmise juhend
Failid:
nool Veeproovi võtmise juhend
Viited:
nool Info EASi veebilehel
nool Puurkaevude rajamist reguleerivad õigusaktid
nool Programmdokument
nool Taotlusvorm
nool Taotlusvormi lisa (eelarve)
nool Aruande vorm

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011