UudisedVaata ka teisi teateid

Idaringtee uus lõik avatakse liikluseks, ehitustööd lõpetatakse kevadel

13.12.2017
Idaringtee uuel lõigul Lammi teest Räpina maanteeni saab alates 13. detsembrist liigelda. Kuid objekt pole veel lõplikult valmis, ehitus jätkub kevadel.


Ehitaja teeb töödes pausi kuni kevadeni, mil ilmastikuolud lubavad jätkata. Praeguseks on asfalt pandud osaliselt – pealmine kiht on puudu. Ajutine on ka valgustuslahendus, valgustus töötab osaliselt.

Kõnniteed jäävad praegu valdavalt suletuks, kuna lõiguti on teekate puudu. Nendel kõnniteedel linn talihooldust ei teosta, lõigud tähistatakse märkidega, mis näitavad, et läbikäiku ei ole. Vaid Soojuse teelt viadukti kaudu kulgev kõnnitee on täielikult asfalteeritud, selle kaudu saavad Luunja valla elanikud linna.

 

Tartu linna tellimusel rajatava ringtee kolmas etapp ühendab kaks riigimaanteed – Tallinn-Tartu-Luhamaa ja Tartu-Räpina maantee, mille tulemusena väheneb transiitliiklus läbi linna. Ehitusala on 1,5 km pikkune teelõik, mis ühendab Lammi tänava liiklusringi Räpina maanteega. Lõik hõlmab kaherealist sõiduteed ja eraldiasetsevat kergliiklusteed. Luunja valda suunduvale Soojuse teele on rajatud eritasandiline liiklussõlm, kus Ringtee läheb viaduktiga üle Soojuse tee. Lisaks on ehitatud kaks kergliiklustee viadukti. Tööde käigus ehitati osaliselt ümber Mõisavahe ja Nõlvaku tänavad ning rajati Ringtee tänav. Need kokku moodustavadki idaringtee kolmanda ehitusala.


Ringteelt lähtuva müra jm mõjude leevendamiseks pidas Luunja vald vajalikuks mõjusamate leevendusmeetmete rakendamist elurajooni ja roheala kaitseks.


Projekteerimis- ja ehitustööd teostavad AS TREF ja AS Baumost, kelle ühispakkumuse kogumaksumuseks on 7 43 mln eurot. Ehitusaeg on kokku 18 kuud. Töid rahastatakse 85% ulatuses EL Ühtekuuluvusfondi vahenditest, ülejäänud 15% lisab Tartu linn. Objekti lepingujärgne valmimistähtaeg on tuleva aasta juulis.


Kogu Idaringtee on kavandatud ca 11,8 km pikkuse magistraalina, mis täielikult väljaehitatuna hakkab tulevikus ühendama omavahel Tallinn-Tartu-Luhamaa ja Jõhvi-Tartu-Valga maanteed.Kommentaarid:

Toomas
03.05.2018
Soojuse teele on rajatud eritasandiline liiklussõlm, kus Ringtee läheb viaduktiga üle Soojuse tee. KUs on see viadukt, palun täpsustust.
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011