UudisedVaata ka teisi teateid

Jäätmehanke vaidlustuses jäi õigus vallale

09.10.2014
Luunja valla riigihange korraldatud jäätmeveo rakendamiseks on konkurendi poolt mitmel korral tulemusteta vaidlustatud. Kõik vaidlustused on seni edukalt lahendatud, ka viimast kaebust ei rahuldatud, õigus jäi vallale.

 

Aprillis vallavalitsuse poolt välja kuulutatud jäätmeveo riigihanke tingimuste peale esitas riiklikule vaidlustuskomisjonile vaidlustuse AS Eesti Keskkonnateenused, kes soovis hankedokumentides muudatusi. Komisjon rahuldas kaebuse osaliselt. Komisjoni otsuse peale esitas AS Eesti Keskkonnateenused kaebuse halduskohtule. Vald sai kaebajaga siiski kiiresti kokkuleppele ning ettevõte võttis kaebuse tagasi.

 

Hange jätkus, juulis esitasid hankele oma pakkumused kolm ettevõtet - AS Eesti Keskkonnateenused, AS Ragn-Sells, OÜ Ekovir. Pärast hanke tulemuse (võitja) selgitamist esitas AS Eesti Keskkonnateenused taas vaidlustuse riiklikule vaidlustuskomisjonile sooviga kehtetuks tunnistada hanke tulemus, milles tunnistati edukaks AS Ragn-Sells pakkumus. Põhjenduseks tõi vaidlustaja, et AS Ragn-Sells poolt pakutud hind on põhjendamatult madal -  hiljutistel Tallinna ja Rakvere jäätmehangetel oli ta pakkunud tunduvalt kõrgemaid tasusid kui Luunjas.

Komisjon leidis pärast nädalatepikkust menetlust, et tegelikult puudus alus vaidlustuse esitamiseks ning otsustas vaidlustuse kaebajale tagastada.

 

Seepeale esitas AS Eesti Keskkonnateenused uue kaebuse, seekord õigetel alustel. Kaebuse sisu jäi samaks – põhjendamatult madal hind.

Vaidlustuskomisjon tegi hiljuti otsuse: jätta vaidlustus rahuldamata. Komisjon leiab, et pakkumuse hinna määramine on pakkuja õigus ning vallal polnud põhjust lükata tagasi AS Ragn-Selles pakkumust madala hinna tõttu. AS Ragn-Sells pakkumus oli kõige madalama maksumusega, mistõttu hanke hindamiskriteeriumi „madalaim hind“ alusel tuli see tunnistada edukaks.


Komisjoni otsuse peale on  veel võimalus esitada kaebus halduskohtule.

 


Teavitame lähiajal elanikke edasiste tegevuste ajakavast korraldatud jäätmeveo rakendamisel.Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011