UudisedVaata ka teisi teateid

Kavandatav veevärgi arendamine hõlmab ka Luunja valda

23.09.2011


AS Emajõe Veevärgi koordineerimisel toimub EL Ühtekuuluvusfondi IV vooru rahastustaotluse koostamine veevärgi arendamiseks väiksemates asulates.

Ettevalmistused on tehtud rahataotluse esitamiseks vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks asulates, kus elab üle 50 elaniku. Luunja vallas hõlmab jätkuprojekt Kavastu, Kabina, Pilka külade ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimist või väljaehitamist. 

Ettevalmistustööde käigus koostati asulate aluskaardid, teostati olemasolevate torustike ja kanalisatsioonikaevude kontrollmõõdistused ning koostati eskiisprojekt. Samuti määrati kindlaks asulate investeeringuvajadused ning koostati hinnag investeeringumahtude ja nende maksumuse kohta. Töö teostajaks oli OÜ Keskkonnaprojekt.  

Kavandatavatest töödest olulisimad on puurkaevude, pumplate, veetöötlusjaamade ja reoveepuhastite rajamine, torustike ehitamine ja rekonstrueerimine.

Tööde kogumaksumuseks võib esialgsetel hinnangutel kujuneda 3,8 mln EUR. Sellest suurima mahuga on investeeringud Kabinasse, kus praegu ühisveevärk puudub.

EL ÜF vahendite kaasabil on seni teostatud Luunja aleviku kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, uute vee- ja kanalisatsioonitorustike, reoveepuhasti ning joogivee eelpuhastusjaama rajamine. Enam kui 13 mln krooni maksnud tööd jõudsid lõpule 2010.a. 

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011