UudisedVaata ka teisi teateid

Korraldatud jäätmevedu Luunja vallas rakendub alates 01.04.

09.03.2015


Jäätmeseaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada oma haldusterritooriumil olmejäätmete kogumist ja vedu. Korraldatud jäätmevedu (KJ) on olmejäätmete kogumine ja vedu määratud jäätmekäitluskohta kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud konkursil valitud ettevõtja poolt. Jäätmeseaduse kohaselt on KJ rakendamine kohustuslik kõikidele vähemalt 1500 elanikuga omavalitsustele.

KJ põhieesmärgid:

  • kõikide jäätmetekitajate (majapidamiste) hõlmamine jäätmekäitlusega
  • jäätmete logistiliselt optimeeritud vedu
  • stabiilne hinnatase - kindla hinnaga jäätmete vedu kokkulepitud perioodi joosul
  • illegaalse prügistamise vähendamine – kohustusliku jäätmeveo korral väheneb motivatsioon jäätmetest ebaseaduslikult vabaneda, neid lõkkes põletada jne.

 

Nendele jäätmevaldajatele, kellel regulaarne jäätmevedu on ka seni toimunud, KJ olulisi muudatusi kaasa ei too, osadel juhtudel jääb senine vedaja samaks (juhul, kui senine vedaja on hanke võitja).

Luunja valla hanke on võitnud AS Ragn-Sells.


KJ korral veab kõikide antud piirkonnas elavate inimeste jäätmed ära konkursi tulemusena selleks ainuõiguse saanud ettevõte. Teised vedajad selles piirkonnas enam teenust osutada ei või.

Omavalitsuse poolt korraldatud hanke tingimuste kohaselt on määratud lepingu kestus, veo sagedus jm põhitingimused.

 

Kõik lepinguga hõlmatud piirkonnas elavad jäätmevaldajad (kinnistuomanikud, korteriühistud jne) loetakse automaatselt KJ-ga liitunuks valla ja vedaja vahelise lepingu kohaselt.  

Iga jäätmevaldaja võib hiljem sõlmida vedajaga lisaks ka individuaalse lepingu, kuid see ei ole kohustuslik. Individuaalse lepinguga saab soovi korral täpsustada veo sagedust, konteinerite renditingimusi jm üksikasju. Lepingu puudumisel toimub vedu minimaalse paketi alusel (vähemalt 1 kord kuus, hajaasustuses üks kord kvartalis).

Omavalitsus võib põhjendatud taotluse alusel erandkorras vabastada jäätmevaldaja teatud tähtajaks KJ kohustusest, kui kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

 

Luunja vallas rakendatakse KJ alates 1. aprillist 2015. Elanikud ise midagi ette võtma ei pea, vajalikud toimingud tehakse valla ja jäätmevedajate poolt. Tähtaja saabudes võtab uus vedaja seniselt üle teenuse osutamise, olles eelnevalt saatnud igale jäätmevaldajale lepingu.Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011