UudisedVaata ka teisi teateid

Lisaeelarvega panustab vald teede korrashoidu

10.06.2011

Teede remont ja aastaringse hoolduse kvaliteedi parandamine on üks Luunja valla olulisemaid prioriteete lähiaastatel. Tänavuse esimese lisaeelarve maht on 48,7 tuh EUR (üle 760 tuh krooni), millest 39 tuh EUR eraldati teede ja tänavate korrashoiuks.

Esimesel võimalusel on kavas suurendada mahtusid ja tempot vallateede remondi osas. See puudutab nii hajakülasid ühendavat teedevõrku kui uusasumite taristut. Valla elanikkond on viimastel aastatel kasvanud väga kiiresti, kerkinud on uued elurajoonid ning arendajate poolt välja ehitatud uusi tänavaid ja teelõike, rajatud tänavavalgustust. See on vallale kaasa toonud lisakulutusi, teisalt ka täiendavaid tulusid.  

Tänavuse teede remondikava kohaselt tehakse kruusakatte uuendamist ca 20 teelõigul. Lisaks on kavas remontida kolm truupi ning teostada tolmutõrjet ca 7 km ulatuses.

Vallale kuuluvate teede ja tänavate remonti teostatakse vastavalt iga-aastasele remondikavale. Kava koostamisele eelneb teede olukorra analüüs ja prioriteetsete objektide detailne määratlemine, kus muuhulgas võetakse arvesse teede seisundit ning kasutajate hulka.

Eelarveaasta jooksul teostatavate tööde kogumaht sõltub eelkõige rahalistest võimalustest. Alates 2009.a. vähendati riigieelarvest valdadele ja linnadele eraldatavate teehooldusvahendite mahtu 75 % võrra. Varasema 1,3 miljoni krooni asemel saab vald riigieelarvest pisut üle 0,3 miljoni krooni. Luunja vald on kärbet kompenseerinud omapoolsete lisavahendite juurde suunamisega. Samas olid ka valla enda tulud masu ajal väiksemad.

2009-2010 jäi teedele suunatud vahendite hulk suhteliselt tagasihoidlikuks, lisaks masule tingis seda vajadus panustada lasteaiakohtade loomisse. Tänavu on teede korrashoiule eraldatud summad taas kasvanud. Koos lisaeelarvega ulatub tänavune remondimaht üle 50 tuh EUR. Lisaks sellele on suviseks teede hoolduseks kavandatud üle 39 tuh EUR ning talihoolduseks üle 96 tuh EUR. Kokku panustab vald tänavu teedesse ja tänavatesse 192,4 tuh EUR (3 miljonit krooni), mis on viimaste aastate suurim summa. Seda ei ole siiski piisavalt, tagamaks vajalikus tempos taastusremondi tegemist. Alates 2012.a. on kavas eraldada vahendeid mahus, mis võimaldab ulatuslikumaid remonditöid ning lubab hoolduse osas kvaliteedi märgatavat tõstmist.


 

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011