UudisedVaata ka teisi teateid

Lohkva-Kabina-Vanamõisa maantee alguslõigu kergliiklustee projekt valmis

08.05.2012

Lohkva-Kabina-Vanamõisa kõrvalmaantee alguslõigule (km 0,0 – 2,16) kavandatava jalg- ja jalgrattatee tehniline projekt on valminud.

Maanteeameti lõuna regiooni tellimusel koostatud projekti eesmärgiks on kõnealuse maanteelõigu sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine ning jalakäijate ja jalgratturite liiklemise eraldamine mootorsõidukitest. Tee rajamise vajadus on tingitud sealse piirkonna kiirest arengust. Kõnealust maanteelõiku kasutavad aktiivselt liiklemiseks jalakäijad, sealhulgas lapsed. Lähikonnas asub Lohkva Lasteaed, teelõik ühendab lasteaeda ja elurajoone. Kõnnitee puudumisel kasutavad jalakäijad praegu liiklemiseks suhteliselt kitsast sõiduteed.

Antud piirkonnas on välja ehitatud hulk elamuid, valminud on uued kortermajad Puupilli tee elamutegrupis. Seega lisandub järjest uusi elanikke ning suureneb liiklustihedus. Valdavalt paikneb kavandatav kergliiklustee Luunja valla, osaliselt ka Tartu linna territooriumil.

 

Jalgratta- ja jalgtee kavandatakse Lohkva-Kabina-Vanamõisa maantee alguslõigu äärde. Kergliiklustee algab Räpina maanteelt ning lõpeb Uus-Veeriku tee lähedal olevate viimaste kortermajade juures. Lõigu pikkuseks on pisut enam kui 2 km.

Aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus sellel maanteel (2009.a. loenduse andmetel) lõigul km 0-1,7 oli 2119 autot ning km 1,7-2,0 641 autot. Maanteelõigul puudub ohutu liiklusruum jalakäijatele ja jalgratturitele, Kasesalu tn ja E.Wiiralti tn ristumine kõrvalmaanteega on liiklusohtlik.

 

Jalgratta- ja jalgtee on kavandatud paremale (Tartu linna) poole maanteed, v.a. lõpuosas, kus paremale jääb kaitsealuse taime kasvuala.

E.Wiiralti ja Kasesalu tänavate ristumine lahendatakse T-kujulise ristmikuna. Projektis on ühe eskiisvariandina välja pakutud ka ringristmiku rajamine, lahendamaks lisaks E.Wiiralti tn ja Kasesalu tn ristumistele ka juurdepääs perspektiivsetele lähipiirkonna arendustele. Ringristmiku kavandamine tingib täiendava maavajaduse kinnistutest, mis jäävad I kategooria kaitsealuse taime kasvuala piiridesse.

Maanteeametil on kavas esitada Keskkonnaametile ettepanek projekteeritava kaitseala piiride nihutamiseks ja tellida vajalikud uuringud. Peale kaitseala piiride nihutamise võimaluste selgumist saab otsustada, millises mahus on ristmiku lahendamine võimalik.

Olemasolevate ja planeeritavate mahasõitudega ning juurdepääsuteedega on arvestatud, ette on nähtud ülekäigukohad. Maantee servas kulgev jalgratta– ja jalgtee eraldatakse sõiduteest haljastatud eraldusribaga, Vikerkaare elamu rajooni juures käsipuuga.

 

Projekti koostamisel on kaasatud osapoolteks lisaks Maanteeametile Luunja vald, Tartu Linn, Põllumajandusamet, Keskkonnaamet ja AS Teede Tehnokeskus (Konsultant).

Kergliiklustee võimalik väljaehitamise aeg sõltub projekti lõplikust kinnitamisest, tõenäoliselt valmib tee 2013.a.

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011