UudisedVaata ka teisi teateid

Lugupeetud kodualuse maa omanik Luunja vallas!

20.02.2014
2014.a maamaksu teadete väljastamisel on ekslikult jäänud maksuteates kajastamata kodualuse maamaksu vabastused.

Korrigeerime elektroonilisesse registrisse sattunud ebatäpsused esimesel võimalusel.

 Kodualuse maa maamaksusoodustuse saamiseks on vajalik nelja asjaolu üheaegne esinemine:

1. Isik peab olema maa omanik või kasutaja maamaksuseaduse § 10 mõistes, maa peab olema elamumaa või maatulundusmaa sihtotstarbega

2. Maa koosseisu kuulub õuemaa kõlvik

3. Maal asub hoone

4. Maal asuvas hoones on maa omaniku või kasutaja püsiv elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.


Maamaksu määramisel lähtutakse andmetest 01.01. seisuga, maksusoodustuse rakendamisel võetakse samuti aluseks omaniku elukoht 01.01. seisuga.

 

Pärast maamaksu andmete parandamist kohaliku omavalitsuse poolt väljastab Maksu -ja Tolliamet maaomanikele uued maksuteated, millega kaasnevad ka uued maksutähtajad. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.


Vabandame Teile põhjustatud ebamugavuste pärast.Info:  Neeme Kaurov, vallavalitsuse maanõunik, tel. 7417323, 5107733,  e-post neeme@luunja.ee  Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011