UudisedVaata ka teisi teateid

Luunja alevikus uuendati Euroraha toel veevärki

11.04.2011

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti Emajõe alamprojekti teostamise I etapp on jõudnud Luunja alevikus lõpusirgele.
Tänaseks on teostatud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, uute vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus, reoveepuhasti ning joogivee eelpuhastusjaama rajamine. Investeeringute eesmärgiks on pakkuda tarbijatele kvaliteetset teenust ja vähendada looduskeskkonna reostuskoormust.
Kõige keerulisemaks objektiks oli reoveepuhasti ehitamine. Puhasti asub ajaloolise Luunja mõisapargi servas, sellest tulenevalt kehtivad seal muinsuskaitsenõuded. Muinsuskaitseamet ei olnud põhimõtteliselt antud asukohta puhasti rajamise vastu, kuid ei nõustunud puhasti maapealsete rajatistega. Rajatise täielikult maa sisse paigutamine tegi nii ehitamise kui ka edaspidise hooldamise kalliks. Seetõttu jäi vähem vahendeid torustike uuendamiseks, samuti võib see tulevikus mõjutada vee hinda. Lõpptulemusena sai välja töötatud kompromissvariant ning puhasti rajati osaliselt maa sisse.
Luunja alevikus teostatatud vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde maksumuseks kujunes pisut üle 13 miljonit krooni. Veemajandusprojekti elluviimiseks eraldas toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, kaasrahastajateks olid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Luunja vald. Peatöövõtjaks oli Nordecon Infra AS.
Luunja vald on huvitatud osalemisest ka järgmises EU Ühtekuuluvusfondi struktuuritoetusega kavandatavas ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni uuendamise projektis. Sellesse nn jätkuprojekti on kavas hõlmata Kabina küla (suvilapiirkonnad), Pilka küla tiheasustuse osa, Kavastu küla ja Luunja aleviku nn Uue tänava pikendus.

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011