UudisedVaata ka teisi teateid

Luunja Keskkool saab uue direktori

20.03.2014Luunja Keskkool saab peatselt uue direktori – alates 28. märtsist asub sellesse ametisse Ants Serk.

 

Vallavalitsuse poolt korraldatud konkursil osales kokku ligi 20 kandidaati. Dokumentide põhjal valiti neist välja 5, kellega konkursikomisjon viis läbi töövestlused. Valik langes Ants Sergi kasuks.


Ants Serk on lõpetanud Tartu Ülikooli füüsika erialal, läbinud arvukalt juhtimis-, pedagoogika-, majandus jm alaseid täiendkoolitusi. Tal on pikaajaline kogemus Eesti ühe suurima kooli - Tartu Kivilinna Gümnaasiumi direktorina. Tema eestvedamisel kujunes sellest koolist kõrgelt hinnatud haridusasutus.  

Vahetult enne Luunjasse tööle asumist oli Ants Serk ametis õpetajana Ülenurme ning Puhja gümnaasiumides. Konkursikomisjoni ja vallavalitsuse hinnangul ei kaalu teda puudutanud kohtuasi üles hiiglaslikku kogemustepagasit ning muus osas väga tugevat tausta.

 

Lõpliku valiku tegemisel sai otsustavaks kandidaatide kogemus ja veenvus, tõestamaks oma võimekust viia ellu seatud eesmärke. Enesestmõistetavalt peab koolijuht olema suurepärane suhtleja, kindlakäeline eestvedaja ning omama realistlikku visiooni kooli tulevikust ja lähiaastate tegevustest.

 

Ants Serk omab selget ja kindlat teadmist, kuidas kogukonna vajadustest ja võimalustest lähtuvalt arendada kooli selliselt, et püsida konkurentsis, pakkuda kvaliteetset haridust ning vastata kohalike elanike ootustele. Lähiaja tegevustest on olulised hetkeseisu kaardistamine, õpilaste ja vanemate ootuste kiire väljaselgitamine, oma platvormi tutvustamine avalikkusele, koostöö loomine kohalike partneritega. Edaspidi lisandub kooli unikaalse näo kujundamine, töötajate motiveerimine, õpilaste annete avastamine ja arendamine, koostöövõrgustiku loomine, huvitegevuse laiendamine, väärtuskasvatus jne. 

 

Koolijuhi ametikoht Luunjas pakub suurepäraseid võimalusi väljakutseteks ja arenguks. Tööandja - Luunja vald - eeldab kõigepealt olukorra ületamist, mis on tekkinud riigipoolse heitliku reformikampaania tõttu, samuti meie potentsiaali senisest jõulisemat rakendamist heatasemelise tervikliku kooli pidamiseks Luunjas koos kõikide kooliastmetega. Selle eelduseks on olemasolevate võimaluste (valla kiire areng, kasvav laste arv, tugev põhikool, Tartu linna lähedus, omavalitsuse hooliv suhtumine, jm) intensiivsem kasutamine, selgete suundade seadmine gümnaasiumiastme osas, koostöö partneritega. Eesmärgiks on olukord, kus ka 5, 10 või 20 aasta pärast tegutseks Luunjas hästi toimiv õppeasutus, mis on arenev, avatud, loov, tulemuslik ja kogukonna poolt väärtustatud.   

 

Soovime uuele koolijuhile jaksu ja edu!


Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011