UudisedVaata ka teisi teateid

Luunja kooli tulevik on üheks valla hariduselu võtmeteemaks

24.01.2012

Koolivõrgu korrastamine, hariduse kvaliteet ja rahastamine on tõusnud kogu Eestis oluliseks teemaks. Luunja vallas on üheks võtmeküsimuseks meie keskkooli tulevik. Sellele ja reale teistele probleemidele peab lahendusi pakkuma koostatav valla hariduse arengukava.

 

Muudatuste vajadus tuleneb kõigepealt rahvastikuprotsessidest – õpilaste arvu vähenemine eeldab koolivõrgu optimeerimist. Teisalt on vajalik tagada nii põhi- kui gümnaasiumihariduse piisav kvaliteet kogu riigi ulatuses. Täna on eeskätt gümnaasiumihariduse osas tase Eestis väga ebaühtlane.

Samas on mõlemad omavahel tihedalt seotud läbi majandusliku aspekti – mida väiksem õppeasutus, seda kallim ühe õpilaskoha maksumus ning seda raskem on tagada vajalikku taset.

Riigi tasandil on eesmärgiks seatud efektiivselt toimiva gümnaasiumivõrgu väljakujundamine, mis tagab kõikjal võrdsel tasemel õppe ning pakub õpilastele valikuvõimalusi. Välja on öeldud ka esimesed kriteeriumid, millele gümnaasiumid peaksid vastama.

 

Ka Luunja Keskkooli ees seisab valik – kas jätkata gümnaasiumiastme tegevust või mitte.  

Luunja vald on paralleelselt kaalunud mõlemat võimalust. Meie keskkooli jätkamine täistsükli koolina eeldab mitme olulise tingimuse täitmist:

-          piisav õpilaste arv

-          motiveeritud ja kvalifitseeritud õpetajaskond

-          võimalus valida mitme õppesuuna vahel

-          kaasaegne õpikeskkond

See on väga keeruline ülesanne tingimustes, kus meie kool konkureerib kõikide teiste, sh Tartu linna tugevate koolidega. Kuigi Luunja vallal on eeldusi gümnaasiumi jätkusuutlikkuse seisukohast (kiire rahvastiku kasv, hea vanuseline struktuur, sobiva suurusega  koolihooned), tingib Tartu linna naabrus väga suure õpirände, õpilaste arv gümnaasiumis on väike, kulud suhteliselt suured.

 

Alg- ja põhikool peavad kodu lähedal igal juhul säilima, samuti on ülioluline tagada valla lastele korralik alusharidus ning pakkuda võimalusi huvitegevuseks. Seega tulevikuarengute kavandamise osas väljakutseid jätkub.

 

Arengukava koostamise käigus on fookusgruppide ja intervjuude kaudu kõikidelt osapooltelt kogutud lähtematerjali ning seda analüüsitud.

Vahekokkuvõtetete tegemiseks korraldati 12. jaanuaril arenguseminar, kus anti ülevaade protsessi senisest käigust ning tutvustati peamist osapoolte seisukohti.

 

Vallavolikogu hakkab arengukava arutama lähikuudel.

 

Taustamaterjalid ja vahekokkuvõte on kättesaadavad valla veebilehel

www.luunja.ee/haridus

 

 

 

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011