UudisedVaata ka teisi teateid

Luunja vald kavandab jäätmealast koostööd kuue omavalitsusega

15.02.2012

Seitse Tartumaa omavalitsust kavandavad koostööd korraldatud jäätmeveo osas, pakkumaks elanikele soodsamaid tingimusi.

 

Tartumaa omavalitsused, kellel korraldatud jäätmevedu seni puudub või saab lepingutähtaeg ümber, kavandavad ühist tegutsemist selles valdkonnas.

Kallaste linn ja kuus valda (Luunja, Mäksa, Võnnu, Meeksi, Laeva ja Konguta) on väljendanud huvi ja soovi koostööks jäätmehoolduse ja korraldatud jäätmeveo alal.

 

Praeguseks on kaardistatud jäätmealane olukord ning peetud omavahelisi läbirääkimisi.

Veebruari alguses toimunud esimesel ümarlaual arutasid omavalitsuste esindajad koostöö sisulisi aspekte, sh tegevus- ja ajakava, õigusaktide ühtlustamist, elanike teavitamist, võimalikke hankemudeleid.

Koostöö eelduseks on ühise jäätmeveo piirkonna moodustamine ning jäätmealaste õigusaktide (jäätmekava, jäätmehoolduse eeskiri jm) ühtlustamine, seejärel on võimalik korraldada hange ning sõlmida lepingud.

 

Ühise tegutsemise tulemusena moodustuv suurem piirkond muudab teenuse pakkujate jaoks  atraktiivsemaks ning annab omavalitsustele kui tellijatele parema positsiooni läbirääkimisteks vedajatega. Veomarsruutide optimeerimise ja mastaabisäästu kaudu on võimalik saavutada soodsam hinnatase ja paremad veotingimused tarbijatele.

Korraldatud jäätmevedu tagab teenuse hinnastabiilsuse ja kättesaadavuse kõikidele klientidele ühesugustel tingimustel. Eesmärgiks on majanduslikult optimaalsed, kliendi- ja keskkonnasõbralikud lahendused jäätmehoolduse alal.

 

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja toimetamine kindlaksmääratud jäätmekäitluskohta kohaliku omavalitsuse poolt valitud ettevõtja kaudu.

Korraldatud jäätmeveo rakendamine vähendab avaliku ruumi prahistamist, tõstab elanike keskkonnateadlikkust ning võimaldab otstarbekamalt jäätmekäitlust korraldada.

 

 

 

 

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011