UudisedVaata ka teisi teateid

Luunja vald kavandab kergliiklustee rajamist

18.04.2011

Vallavalitsus kavandab ulatusliku Luunja-Põvvatu kergliiklustee rajamist, mis Räpina maantee kaudu ühendaks Luunja aleviku Tartu linnaga.

Raha tee ehitamiseks taotleb vald Siseministeeriumi poolt loodud vastavast toetusmeetmest.  

Konkreetne idee rajada kergliiklustee Põvvatu-Luunja kõrvalmaantee (nr 22251) põhjapoolsele küljele võttis kuju üle-eelmisel aastal, mil vallavalitsus tellis eskiisprojekti ning rääkis läbi maaomanikega, kelle valdusi tee puudutaks.

Kergliiklustee alguspunktiks on Tartu-Räpina-Värska maantee ja Põvvatu-Luunja maantee ristmik ning lõpp-punktiks Luunja alevik. Teekatte kogulaiuseks on kavandatud 4,5 meetrit.

Tee väljaehitamise maksumuseks kujuneb eelkalkulatsioonide põhjal ca 575 tuh EUR (üle 9 mln krooni).

Tee rajamise rahastamiseks on Luunja vald esitanud eeltaotluse Siseministeeriumi poolt avatud kergliiklusteede toetusskeemi raames. Omafinantseering kaetakse vallaeelarvest. Kuna tee on kavas rajada riigi omandis olevale maale, siis tuleb põhitaotluse esitamise ajaks riigimaa valitsejaga sõlmida kokkulepe vajaliku suurusega maaüksuse andmiseks valla kasutusse või seadma piiratud asjaõiguse. Samuti tuleb maa omaniku ja valla vahel sõlmida kokkulepe kergliiklustee edasise hoolduse osas.

Tegemist on omavalitsustele suunatud toetusmeetmega, mille eesmärgiks on suurendada liiklusohutust ning jätkata olemasoleva kergliiklusteede võrgustiku arendamist. Toetus on mõeldud kergliikluse kitsaskohtade parandamiseks, sealhulgas olemasolevate jalg- ja rattateede ühendamiseks  loogiliseks transpordivõrguks, aidates seeläbi kaasa liiklusohutuse kasvule. Teine oluline eesmärk on siduda kergliiklusteedega senisest paremini keskusi, avalikke objekte ning inimeste elukohti.

Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 320 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 85%, projekti oma- ja kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15%. Põhitaotlused EAS-ile eeltaotluste voorus heakskiidetud projektide osas tuleb esitada hiljemalt 2011. aasta lõpuks. Positiivse otsuse korral võivad ehitustööd alata 2012.a.

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011