UudisedVaata ka teisi teateid

Luunja vald kavandab uusi lasteaiakohti

09.04.2014
Luunja vald tegutseb jätkuvalt selle nimel, et luua lastehoiuvõimalusi kõikidele vallas elavatele lastele. Kavandamisel on Lohkva lasteaia laiendamine.

 

Luunja vald on teatavasti rahvastiku poolest pidevalt kasvav – ainuüksi viimase 6-7 aasta jooksul on meie elanikkond suurenenud enam kui 1000 inimese võrra. Paljud valda elama asunutest on noored pered, kellel sageli ka väikesed lapsed kasvamas.

Lasteaiakohti napib kõikjal arenevates regioonides, sh Tartu linnas ja lähivaldades.


Alushariduse ja lastehoiuvõimaluste laiendamist peab Luunja vald oluliseks prioriteediks. Viimastel aastatel panustanud sellesse, et meie vajadusi rahuldada, rakendades selleks erinevaid lahendusi eesmärgiga võimaldada soovijatele võimalikult kiiresti lasteaia- või hoiukoht. Olulisimaks oli uue lasteaia rajamine Lohkvasse, kus 4 rühmas käib täna kokku enam kui 70 last. Teiseks mahukamaks lahenduseks oli Luunja lasteaia Midrimaa laiendamine 3 rühma võrra, mis võimaldas rahuldada Luunja aleviku ja lähikülade vajaduse.


Lahenduseks neile, kellele valla lasteias kohta ei jagu, on vallapoolne toetus lapsehoiuteenuse kulude katmiseks. Eralastehoiu kasutamise korral tuleb lastevanematel kanda kulu, mis paljudele peredele ei ole jõukohane. Luunja vald on loonud võimaluse, et lastehoiuteenus peab olema peredele kättesaadav samadel alustel munitsipaallasteaiaga. Lapsevanemad võivad valida sobiva eralasteaia või –hoiu arvukate teenusepakkujate hulgast, kulud tasub vald arvestusega, et maksumus lapsevanemale ei ületaks valla lasteaia vastavat kulu. Oleme sel viisil teinud koostööd paljude eralasteaedade ja lastehoiuteenuse pakkujatega. Perede poolt jääb tasuda toiduraha ning väike osalustasu, ülejäänud kulu võtab vald enda kanda. Sellise koostöö aluseks on lapsevanema, valla ja lasteasutuse vahel sõlmitavad 3-poolsed lepingud.

Alates 2010.a. on Luunja vallas juurde loodud kokku üle 120 statsionaarse lasteaiakoha, lisaks eralastehoiu rahalised toetused. Toodud meetmete rakendamisel suudame lapsehoiuvõimalust pakkuda kõikidele, kes seda vajavad.

 

Lisameetmed on vajalikud olukorra kiireks lahendamiseks täna, kuid meie põhieesmärgiks on siiski piisaval hulgal munitsipaallasteaiakohtade pakkumine. Selleks on hetkel kavandamisel Lohkva lasteaia laiendamine. Juurdeehitus projekteeritakse vähemalt 60 lapsele, 3-rühmalisena, planeeritakse rühmaruumid koos vajalike abiruumidega, lisaks väike saal koos pesemisvõimalusega ning söögisaal. Suureks väljakutseks on juurdeehituse sidumine olemasoleva lasteaiahoonega, et kogu lahendus moodustaks ühtse ja funktsionaalse terviku.

 

Hetkel on eskiisprojekti lähteülesanne kinnitatud, pärast eskiisprojekti valmimist teostatakse hange lõpliku ehitusprojekti koostamiseks. Viimase valmimine on kavandatud käesoleva aasta III kvartalis.

Juurdeehituse kiireks realiseerimiseks peame rahastamisel arvestama üksnes valla enda vahenditega.

Võimalusel püüame mõistagi kaasata ka euroraha, kuid uue perioodi toetusmeetmete rakendamine võtab paraku veel aastaid aega.


Kommentaarid:

Ants
09.04.2014
Ja lohkva lasteaed laieneb... no mida ? Selle jaoks saadakse raha, tehke parem luunja lasteaed väjast korda. Silmale jube vaadata, kõik kortermajad ja kool ilus ja nüüd lasteaed nii nutuse välimusega.
Tiia
10.04.2014
Midrimaa on üks vallatu lapimaa meil momendil jah aga leian, et olulisem on siiski kõikidele valla lastele aiakohti juurde luua, kui klantsitud maja. Välimusest olulisem on ikka sisu ja seda hakatakse Midrimaal ka uuendama.
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011