UudisedVaata ka teisi teateid

Luunja vald korrastab ajaloopärandit

09.07.2015
Vallavalitsuse tellimusel on käsil kunagise Luunja mõisa majandushoone korrastamistöid.


Arhitektuurimälestisena muinsuskaitse all oleva ning Luunja vallale kuuluva mõisaaegse hoone korrastustööde teostajaks on OÜ Haspo, kes pakkus parima hinna 7378 eurot. Sellest valdav osa, 5000 eurot on Muisuskaitseameti (MKA) toetus.

Tööde hulgas on hoone seest puhastamine (I ja II korrus, kelder - ehituspraht, puud-põõsad jm), sissevajunud katuse eemaldamine, välismüüride pudeda kihi eemaldamine ja müüride katmine, ajutiste avakatete paigaldamine, hoone ümbruse pinnase planeerimine, väljavajunud müüriosa kivide eemaldamine ja uuesti ladumine, osaline vuukide täitmine.

MKA registris viinaköögi nime all olevas hoones toimus teadaoleva info järgi hoopis juustu kääritamine, tegelik viinaköök asus läheduses. Tegemist on mõisaansamblisse kuuluva majandushoonega, millel on säilinud algupärase kujuga hooneosad, arhitektuurseid kujunduselemente ja ehituskonstruktsioone. Algne hoone pärineb tõenäoliselt 19. saj. algusest, sajandi lõpul ehitati seda suuremaks. Ümberehitusi on tehtud ka Nõukogude perioodil, mil hoonet kasutati majandi poolt.


Vald kavandab võimalusel edaspidi taotleda investeeringutoetust ja hoonet tulevikus kasutada jõesadamaga seonduvalt.

 


Teine vallale kuuluv muinsuskaitsealune arhitektuurimälestis – mõisaaegne aednikumaja on üks väärtuslikumaid mõisaajast osaliselt säilinud ehitisi valla territooriumil. See on Luunja mõisakompleksi vanim allesolev elamu (18. saj II pool), mille suurimaks vaäärtuseks on Lõuna-Eesti üks ainulaadsemaid säilinud mantelkorstnaid.

Maja oli pikka aega seisnud kasutuseta. 2009-2010 tellis vald hoone esialgseks päästmiseks töid niipalju, kui tookordne MKA toetus võimaldas - puhastati prahist, eemaldati allakukkunud konstruktsioonid ning katusekivid, toestati laetalasid ja mantelkorstent. Katus kaeti armeeritud kilega. Nüüdseks on kile osaliselt purunenud. Tänavu on vald olemasolevate vahenditega teinud esmavajalikke töid: puhastanud seest ja väljast, toestanud talasid, ladunud üles mantelkorstna väljavajunud osa jm.

Järgnevalt on vajalik ajutise toolvärgi tegemine, sarikate ja roovituse tõstmine ning mädanenud osade vahetamine, uue ajutise ilmastikukindla katusekatte paigaldamine. Selleks taotleb vald taas raha MKA-lt. Nende tööde tegemine lahendaks ilmastikumõjude probleemi ja peataks edasise lagunemise paljudeks aastateks, lisaks muudaks ka visuaalset pilti. 

Edaspidi tuleks konserveerida müürid, taastada laetalastik, sarikad ja roovistik, samuti mantelkorsten restaureerida ning uus katus paigaldada.  

 

Ajaloopärandi hoidmine ja eksponeerimine on oluline osa Luunja valla identiteedist ja kogu Eesti kultuuriloost.


Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011