UudisedVaata ka teisi teateid

Luunja vald teenis mullu rohkem kui kulutas

10.02.20142013.a vallaeelarve täitmine oli taas ootuspärane. Tulusid laekus 102%, põhitegevuse kulusid tehti 95,7% aastaks kavandatud mahust. Seega teenis vald 319 tuh euro võrra enam kui kulutas.

 

Aasta lõpuks laekus vallaeelarvesse tulusid kokku 3,27 miljonit eurot, mis ületab aastaks kavandatud tulusid enam kui 2%. Võrreldes 2012.a kasvas tulude laekumine 16,3%  võrra.

Põhitegevuse tulem (summa, mille võrra tulud ületasid kulusid) oli 319 tuh eurot (mullu 255 tuh). Eelarve põhitegevuse kulude osas oli täitmine 2,95 mln eurot (95,7% aastaks kavandatust). Investeeringuid tehti kokku 215 tuh euro ulatuses.

Enim vallaeelarve raha kulus haridusele (1,73 mln eurot, 58% eelarvemahust), järgnesid majandus (324 tuh eurot, 11%) ning vaba aeg ja kultuur (321 tuh eurot, 10,9%).

 

Olulisima tuluallika - üksikisiku tulumaksu laekumine oli lõppenud aastal kokku 2 139 121  (14 tuh euro võrra kavandatust enam), see on 328 tuh euro (18,2%) võrra suurem kui 2012.a. Kasvu tingis nii töötasude tõus kui ka maksumaksjate arvu märkimisväärne suurenemine vallas.

 

Tartumaal oli tulumaksu laekumise kasv võrreldes 2012. aastaga 9%, mis jagunes omavalitsuste lõikes väga ebaühtlaselt. Enim sai tulumaksu juurde Luunja vald (kasv 18,2%), kõige vähem Elva linn (7%).

 

Tartu maakonna suuri erinevusi peegeldab ka tulumaksu laekumine ühe elaniku (mitte maksumaksja) kohta. Tartumaa keskmine näitaja oli mullu 529 eurot. Meie maakonna „jõukaimad“ elanikud on jätkuvalt Ülenurme vallas, kus tulu laekus 686 eurot elaniku kohta, järgnes Tähtvere vald (609 eurot). Luunja vald (560 eurot) ületas maakonna keskmist, kuid  jäi veidi maha Tartu vallast (570), edestades samas Tartu linna (539 eurot).

Võrdluseks: Peipsiääre valla vastav näitaja oli 196, Kallaste linnas 275, Võnnu vallas 365 eurot. Seega on tulude vahed maakonna siseselt väga suured, ulatudes kohati 2-3,5 korrani.    

 

Omavalitsuste detailsemate finantsnäitajatega on huvilistel võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel www.fin.ee .


Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011