UudisedVaata ka teisi teateid

Luunja valla 2012.a. eelarve - stabiilne ja konservatiivne

02.03.2012

Veebruari lõpus volikogu poolt kinnitatud tänavune vallaeelarve ületab tegevuskulude osas mullust eelarvet 4,7% (120 tuh euro) võrra.  Seda võimaldab tulude laekumise mõningane kasv, mis tuleneb maksumaksjate lisandumisest.

Kuid põhiliselt säilib enamiku tegevusvaldkondade osas 2011.a. kulude tase.

 

Luunja valla 2012.a. eelarve kogumahuks on pisut enam kui 2,85 miljonit EUR (44,6 mln krooni). Kogumaht sisaldab nii põhitegevuse vahendeid kui ka investeeringuid, valla finantseerimistegevust ning likviidsete varade muutust.

Põhitegevuse tulud suurenevad mullusega võrreldes 3,7% võrra (97 tuh EUR). Tulumaksu osas on kasvuks kavandatud 7,8%. Taolise  prognoosi aluseks on 5,6% võrra kasvanud valla rahvastik ning prognoositav palkade kasv ca 2%.

Samas vähenevad riigieelarvest eraldatavad summad – 7,2 % (22 tuh EUR). Riigi toetusfondi vähenemine on tingitud mullusest tulumaksu laekumise kasvust, mis vähendab eraldisi riigieelarvest. Tasandusfond ongi mõeldud omavalitsuste tuluerinevuste ja tulude kõikumiste tasandamiseks. 

Põhitegevuse kulude mahuks on kokku 2,68 mln EUR, mis on 4,7% võrra suurem kui 2011.a. Tänu säästlikule majandamisele 2011.a. jooksul tuli mullusest uude aastasse kaasa vahendite jääk (131 tuh EUR), mis on täienduseks tänavusele eelarvele.

Positiivne on tõdemus, et Luunja vald alustab uut aastat taas tugeva eelarvepositsiooniga -  eelmise aasta põhitegevuse tulud ületasid kulusid enam kui 54 tuh EUR (2,1%) võrra.

Teiseks positiivseks jooneks on stabiilsus tulude laekumise osas. See võimaldab teha senisest kindlamaid maksulaekumiste prognoose. Samas on olukord majanduses jätkuvalt keeruline ja tulevik ebaselge. Euroopa võlakriisi jätkuvate mõjude tõttu prognoositakse eurotsoonile alanud aastaks minimaalset majanduskasvu, sisuliselt on tegemist paigalseisuga. See  avaldab mõju ka Eestile, kes on suures sõltuvuses eurotsooni käekäigust.

Sellest tulenevalt on eesmärgiks tegevuskulude säilitamine ligilähedaselt 2011.a. tasemel. See on oluline riskide maandamiseks ning tugeva eelarvepositsiooni hoidmiseks.

 

Suurima osakaaluga vallaeelarves on hariduskulud -  kokku 1,508 mln EUR, mis moodustab 56,2 % eelarve mahust. Ka summaliselt kasvavad enim hariduskulud (68 tuh euro võrra).

Luunja Lasteaias Midrimaa avati eelmisel aastal järjekordne uus rühm, millest tulenevalt on Midrimaa eelarve kasv asutustest suurim (36 tuh EUR, 11,3%). 

Proportsionaalselt aga suurenevad kõige rohkem kulud sotsiaalsele kaitsele (14%) ning kultuurile (11,4%).

Oluline on ka teede remont ja korrashoid. Mullune erakordne talv põhjustas suuri lumetõrjekulusid, tänavu on need kavandatud ligi 40% võrra väiksemad. See võimaldab rohkem panustada teede remonti (kasv 40%) suvisesse hooldusse. Suvist hooldust ning remonti on tänavu kavas teha 110 tuh EUR ulatuses, mullu oli vastav summa 89 tuh EUR.

 

Investeeringute real on kokku ligi kümmekond erinevat tegevust ja objekti, valdavalt ettevalmistavate tegevuste näol. Olulisematest olgu nimetatud lasteaia Midrimaa õueala laiendamine (30 tuh EUR), Luunja Keskkooli arvutiklassi uuendamine (30 tuh EUR), sildumisrajatiste kaasrahastamine, teede kõvakate, Luunja mõisapargi rekonstrueerimise projekt.

 

 

 

 

 

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011