UudisedVaata ka teisi teateid

Luunja valla rahvastiku kasv oli suurim Tartumaal

11.04.2011

Luunja valla elanike arvu kasv on ületanud kõik ootused. Lõppenud aastal lisandus 251 uut vallakodanikku, mille tulemusena meie rahvastik kasvas 7,8% võrra. See oli konkurentsitult suurim kasv Tartumaa valdade ja linnade seas.
Jaanuari alguse seisuga on Luunja valla elanike registris kokku 3479 inimest.

Tartumaa 19 valla rahvastik kasvas 2010.a. jooksul kokku 318 inimese võrra (0,7%). Seejuures andis sellest lõviosa Luunja vald, kus kasv oli suurem kui kogu ülejäänud Tartumaal kokku. Järgneb Tartu vald, kes sai juurde 120 uut elanikku (2%), Ülenurme valla vastav näitaja oli 81 inimest (1,4%). Üldse suutis elanike arvu suurendada 9 valda, ühes vallas jäi see samaks ning 9 vallas vähenes.
Linnadest kosus ainsana Tartu elanikkond - 168 uue kodaniku võrra (kasv 0,17%). Elvas ja Kallastel rahvastik vähenes.
Tartumaa linnades ja valdades kokku kasvas elanikkond 404 inimese võrra (0,27%). Maakonnas elas 01.01.2011 seisuga kokku 149 268 inimest, neist 43 607 valdades ja 105 661 linnades.

Luunja valla rahvastik on alates 1993.aastast suurenenud kokku enam kui 1000 inimese võrra. Eriti kiire kasvuga on silma paistnud viimased aastad. Aastail 1993-2007 kasvas valla rahvastik kokku 432 inimese võrra, keskmine juurdekasv seega 27 inimest aastas. Kuid 2008.a. lisandus 160 elanikku, 2009.a. 181 ning lõppenud 2010. aasta tõi juurde 251 uut vallakodanikku.
Seejuures väärib märkimist asjaolu, et kasvanud ei ole mitte üksnes linnaäärsed uusasumid, vaid ka kaugemal asuvad hajakülad. Meie valla 20 külast ja ühest alevikust on viimase aasta jooksul elanike osas lisa saanud 14, elanike arv on samaks jäänud 2 külas, kahanenud 5 külas. Seega on valla elanikkond tervikuna suhteliselt jätkusuutlik.
Suurimaks keskuseks on jätkuvalt Lohkva, kus elab 925 inimest, seejuures on alates 2007. aastast Lohkvasse lisandunud 178 elanikku (ligi 24%). Luunja alevikus elab 545 inimest, Kavastus 319. Hiiglasliku kasvu on teinud Veibri küla, kus viie aasta eest elas kõigest 49 inimest, praegu aga 417. Temaga võistleb kasvutempos Kabina küla, kus viis aastat tagasi oli elanikke 35, nüüd aga tervelt 184. Väga kiire kasv on olnud ka Kakumetsa külas – viie aastaga on rahvastik suurenenud 45-lt 147-le.
Kuigi ehitusbuumi tipp jäi valdavalt aastaisse 2005-2007, on Luunja valla elanike arvu kosumine olnud kõige kiirem just pärast seda. Oodatult on enim kasvanud linnaäärsed vallad, kuid ka nende vahel on erinevused väga suured. Geograafiline asend ei ole ainsaks inimeste otsuste mõjutajaks. Seda näitab ka kasvu % väga suur erinevus linnalähedaste omavalitsuste osas. Näiteks on linnalähedase Tähtvere valla elanikkond vähenenud 41 inimese võrra.
Kindlasti avaldab üha suuremat mõju omavalitsuste suutlikkus pakkuda elanikele vajalikke teenuseid ning arendada kohalikku elu erinevates valdkondades.

Rahvaarvu kasv kajastub otseselt ka omavalitsuse finantsseisus. Maksumaksjate baasi tugevnemine on peamiseks teguriks, mis võimaldab jõulisemalt valda arendada.

Huvilised saavad detailsemate andmetega rahvastiku kohta külade kaupa koos regulaarsete muutustega tutvuda Luunja valla kodulehel http://www.luunja.ee/

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011