UudisedVaata ka teisi teateid

Luunja valla positiivne rändesaldo oli Eesti suurimate seas

29.06.2011

Väljaspool Tallinna ja Harjumaad oli Luunja vald 2010.a. kolme suurima positiivse rändesaldoga omavalitsuse seas, Ida- ja Lõuna-Eestis aga ainus, kus rahvastik suurenes enam kui 100 inimese võrra.

Statistikaameti poolt avaldatud lõplikest andmetest 2010.a. rahvastiku rände kohta lähtub, et valdav osa Eesti omavalitsusi kaotas elanikke, seejuures ulatus 17 omavalitsuses kaotus 100-750 inimeseni. Positiivse rändesaldoga valdade ja linnade arv oli pisut üle 40 (kokku on Eestis 226 omavalitsust).

 

Luunja valda lisandus mullu 251 uut elanikku, mille tulemusena valla rahvastik kasvas ligi 8% võrra. See oli suurim kasv Tartumaa valdade ja linnade seas ning üks suuremaid kogu Eestis.

Kuigi ehitusbuumi tipp ning linnalähedaste valdade elanike kasv jäi aastaisse 2005-2007, on Luunja valla elanike arvu kosumine olnud kõige kiirem just pärast seda: 2008.a. lisandus 160 elanikku, 2009.a. 181 ning lõppenud 2010. aasta tõi juurde 251 uut vallakodanikku. Seega on valla rahvastik kolme aastaga suurenenud ligi 600 elaniku võrra. Juuni alguse seisuga on Luunja valla elanike registris kokku 3507 inimest.

Väga soodne on ka Luunja valla elanikkonna vanuseline struktuur. Vanusegrupi 0-18 eluaastat osakaal kogu rahvastikust on 24,4% (maakonna keskmine 21,5%). Tööealisi (vanuses 19-64 eluaastat) on meie vallas 64,5% (maakonnas 61,9%). Pensioniealiste osakaal (65 ja enam eluaastat) on Luunja vallas vaid 11,1% (maakonna keskmine 16,6%).

Seega on meil tegemist suhteliselt noore rahvastikuga.

 

Eestist rändas 2010. aastal välja 5294 ja Eestisse immigreerus 2810 inimest. Eelneva aastaga võrreldes väljaränne suurenes ja sisseränne vähenes.

Eesti-siseselt, maakonna, linna või valla piire ületades vahetas elukohta ligikaudu 37 500 inimest. Kokkuvõttes võitis enim rahvastikku juurde Tallinna linn (1984 inimest), kellele järgnesid Harku, Rae, Saue ja Viimsi vald (lisandus vastavalt 836, 398, 375, 367 inimest). Kaheksandalt kohalt leiame esimese valla väljastpoolt Harjumaad - Sauga vald Pärnumaal kasvas 262 inimese võrra.

Enim vahetavad elukohta 20–30-aastased noored, suur hulk on ka alla 10-aastaseid lapsi, seega vahetab sageli elukohta kogu pere

Ränne on elukohavahetus, mis välisrände puhul ületab riigipiire, siserände puhul maakonna, linna või valla piire. Rändesaldo on aasta jooksul sisse- ja väljarännanute arvu vahe. Positiivne rändesaldo näitab sisserände, negatiivne väljarände ülekaalu.

Huvilised saavad detailsemate andmetega valla rahvastiku kohta tutvuda Luunja valla kodulehel www.luunja.ee.

Rändesaldo materjalid on kättesaadaval Statistikaameti veebilehel www.stat.ee/49473

 

 

 

 

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011