UudisedVaata ka teisi teateid

Luunja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm

21.05.2015


Luunja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm

 
Luunja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi 
avalik väljapanek ja üldplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamine

  
KSH programmiga on võimalik tutvuda perioodil 08.06.2015 – 26.06.2015 Luunja Vallavalitsuses   
Puiestee 14, Luunja alevik, Tartu maakond 62222

Kontaktisik Tamur Tensing, tamur@luunja.ee  tel. 7417225 

veebilehel http://www.luunja.ee ja http://adepte.ee/dokument/luunja-valla-
uldplaneeringu-ksh/
   


Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH programmi kohta saab esitada kirjalikult Luunja 
Vallavalitsuse aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, Tartu maakond 62222 või e-posti aadressil 
luunjavv@luunja.ee  kuni 26.06.2015.

 
KSH programmi avalik arutelu ja üldplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamine toimub 29.06.2015 
kell 18:00 Luunja vallamajas.

 
Üldplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Luunja Vallavalitsus (Puiestee 14, Luunja alevik, 
Tartu maakond 62222) ning üldplaneeringu kehtestab Luunja Vallavolikogu.

Üldplaneeringu konsultant on OÜ Pärnu Instituut (Riia mnt 14-7, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80013; 
parnuinstituut@gmail.com).  

KSH koostajaks on OÜ Adepte Ekspert (Tuukri 54, Tallinn, 10120;  info@adepte.ee). 

 
Luunja valla üldplaneeringu muutmine on algatatud Luunja Vallavolikogu 28. augusti 2014 otsusega nr 39 
“Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning 
lähteseisukohtade kinnitamine“.

Luunja valla uue üldplaneeringu koostamise eesmärk on Luunja  valla territooriumil valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine järgnevateks aastateks.
Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju. Mõju esinemise võimalust 
Natura 2000 võrgustiku aladele hinnatakse KSH koostamise käigus. 


Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011