UudisedVaata ka teisi teateid

KOV võimekuse indeks: Luunja valla võimekus kasvab

11.10.2012


Siseministeeriumi tellimusel koostatud kohalike omavalitsuste võimekuse indeksi kohaselt on Luunja vald viimasel kolmel aastal omavalitsuste pingereas järjekindlalt tõusnud.

 

Eesti kohalike omavalitsuste võimekuse indeksit on alates 2005.a. Siseministeeriumi tellimusel koostanud OÜ Geomeedia. Võimekuse all mõistetakse antud juhul eelkõige omavalitsuste potentsiaali ja eeldusi midagi ära teha, mitte niivõrd kohalike teenuste kvaliteedi ning efektiivsuse näitajaid. 

 

Indeksi aluseks on võetud kokku 29 näitajat (indikaatorit), mis on jagatud 6 gruppi:

1.Rahvas ja maa (elanike arv, ülalpeetavate määr, maa maksustamishind jm)

2.Majandus (ettevõtete arv elaniku kohta, töökohti elaniku kohta jm)

3.Heaolu (tulud elaniku kohta, töötuse määr jm)

4.Finantsid (eelarve maht elaniku kohta; võlakoormus; põhivara elaniku kohta jm)

5.Admin. võimekus (hääletanute %, omavalitsuse töötajate arv, asutuste arv jm)

6.Teenused (haridusteenuste olemasolu, sots. kulud elaniku kohta jm).

 

Omavalitsuste võimekus väheneb Tallinna poolt Kagu-Eesti suunas. Pingerea esikomik perioodil 2008-2011: Rae vald, Viimsi vald ja Tallinna linn. Linnade ning Tallinna lähivaldade võimekus on tervikuna märkimisväärselt suurem: 2008-2011 on pingerea esimese 50 hulgas 24 linna või linnalist valda ning 9 valda Harjumaalt, samas vaid 17 valda mujalt Eestist. Pingerea esimesed 30 on aga ülekaalukalt linnad või linnalised ja Harjumaa vallad, ainsaks erandiks Ülenurme ja Jõgeva vald. 

 

Luunja valla positsioon 2011.a. üldises omavalitsuste pingereas (linnad+vallad) 41., valdade arvestuses 25., väljaspool linnalisi valdasid ja Harjumaa „kuldset ringi“ asuvate valdade seas 11.


Aastail 2009-2011 on Luunja vald tõusnud pingereas 26 koha võrra: 2009 – 67., 2010 – 52., 2011 – 41. koht.

Luunja valla parimad näitajad 2011.a. (max võimalik 100 p): rahvastiku taastootmispotentsiaal - 7. koht  (97 p), võlakoormus (100 p), toimetulekutoetuste maht (94 p). Üheks halvemaks näitajaks on vaba aja kulud elaniku kohta (23 p).            


Samas ei ole arvesse võetud paljusid näitajaid, mis peegeldavad omavalitsuste tegelikku võimekust oluliste teenuste osas (teede remont ja korrashoid, lasteaiateenuse osutamine jne). Osa indeksis kasutatud näitajaid aga ei oma võimekuse seisukohast tähtsust (maa maksustamishind, valimistel hääletanute %, omavalitsuse töötajate arv). 
Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011