UudisedVaata ka teisi teateid

Luunja vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. detsembril k.a. algusega kell 13.00 vallamajas

14.12.2012

 

 

PÄEVAKORRAS:

 

1. Määruse eelnõu „Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse põhimääruse“ teine lugemine ja määruse kinnitamine.

Eelnõu

Parandusettepanekud:

Valimisliit "Meie inimesed"

Valimisliit "Uus Luunja"

Heino Saar

Luunja Kultuurimaja nõukogu


2. Määruse eelnõu „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord Luunja valla üldhariduskoolides“teine lugemine ja määruse kinnitamine.

Eelnõu

Parandusettepanekud:

Viktor Muuli

Heino Saar


3. Määruse eelnõu „Volikogu 21. oktoobri 2010. määruse nr 6 „„Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiate ning stipendiumite statuut „ muutmine“ esimene lugemine.

Eelnõu

 

4. Maamaksumäära kehtestamine 2013. aastaks.

Eelnõu


5. Munitsipaalkorterite üürimäärade kehtestamine.

Eelnõu


6. Osaühingu Luunja HMT tegevuse lõpetamine.

Eelnõu

Seletuskiri


7. Määruse eelnõu „Volikogu liikmete töö tasustamine“ läbiarutamine ja kinnitamine.

Eelnõu


8. Määruse eelnõu „Vallavalitsuse teenistujate ametipalkade kinnitamine“ läbiarutamine ja kinnitamine.

Eelnõu


9. Luunja valla 2013. a. eelarve eelnõu esimene lugemine.

Eelnõu

Seletuskiri


10. Tasulise turvateenuse rakendamine.

Eelnõu

Seletuskiri

 

11. Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosa ning lähiala detailplaneeringu

algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine.

Eelnõu


12.Kakumetsa külas Väljavahi maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine.

Eelnõu

 

13. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Ettekanne Neeme Kaurov

Eelnõu

Asendiskeem

 

14. Luunja Lasteaed Midrimaa töötajate koosseisu kooskõlastamine. Ettekanne Lilia Raudheiding

Taotlus

 

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse töötajate koosseisu kooskõlastamine.

Ettekanne Lilia Raudheiding

Koosseis

Seletuskiri

 

 

15. Info

 

 


Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011