UudisedVaata ka teisi teateid

Kodanikualgatus Maale elama!

20.11.2012


2013.a jaanuarist läheb KÜSK´i toel lahti ainulaadne kodanikualgatuslik projekt, mis aitab  külakogukondadel ning valdadel end turundada väärt elukeskkonnana ning leida seeläbi uusi elanikke.


Algatus on suunatud kahele sihtgrupile - ühelt poolt linnainimestele, kellel on soov ja võimalus maale kolimiseks, kuid puudub koht, kuhu kolida ning teadmine, kuidas sobivat elupaika valida või leida. 

Teiselt poolt on fookuses maakogukonnad, kes soovivad oma elukeskkonda mitmekesistada ja arendada ning vajavad selleks uusi elanikke.


Projektis osalemise eelduseks on kogukonna huvi uute elanike vastu ning kontaktisiku olemasolu.

Projekt aitab osalevatel külakogukondadel ja valdadel läbi mõelda, millist infot ja tuge vajab potentsiaalne uuselanik ning valmistuda enda tutvustamiseks Eestis ainulaadsel “MAALE ELAMA” MESSIL, mis toimub Tallinnas 2013.a märtsis. 

Projekti pilootpiirkonnaks on Valga, Võru, Põlva, Viljandi ja Tartu maakonnad.


Kui sulle tundub, et teema võiks sinu kogukonnale huvi pakkuda, kuid vajad rohkem infot, siis oled oodatud mõnele järgmistest novembris toimuvatest infoõhtutest:

„Maale elama“ infoõhtud:

TARTUS – teisipäeval 20. novembril 18.00-20.00, Domus Dorpatensise ruumides, Raekoja plats 1/ Ülikooli 7, Tartu  http://www.dorpatensis.ee/kontaktandmed

VALGAS – kolmapäeval 21.novembril 18.00-20.00, Sebra Koolituse 2 korruse seminariruumis, Vabaduse 19 (sissepääs Kungla tänavalt).

OTEPÄÄ vallas –  neljapäeval 22.novembril 18.00-20.00, Pühajärve Põhikoolis Sihva külas.

VILJANDIS  – esmaspäeval 26.novembril  17.30 – 19.30, Vabaduse plats 6 II korrus saalis (Turismiinfo majas).


Vastame hea meelega sinu küsimustele ka meili teel aile@valgaleader.ee või telefonitsi  58550202 (Ivika Nõgel).

Jääme sind ootama!


Projekti algatusgrupp:

Ivika Nõgel, Võrumaa Arenguagentuur (58550202, ivika@vaa.ee)
Annika Jaansoo, MTÜ Meie Otepää (5051457, ajaansoo@solo.ee)
Kati Orav, MTÜ Kating Noored (5649 8816, kati@kating.ee)
Aile Viks, Valgamaa Partnerluskogu (5240126, aile@valgaleader.ee)
Margus Timmo, Setomaa Valdade Liit (56 222 886, timmo@kagureis.ee)
Heleriin Jõesalu, Kodukandi Koolituskeskus (53 414 905, heleriin@kodukant.ee)
Haimar Sokk, MTÜ Partnerlus (5066870, haimar.sokk@eesti.ee)

PILOOTPROJEKTI “MAALE ELAMA” tutvustus  

Kust idee pärit on? 
Projekti idee sündis ühel õppereisil Soome, kus avastasime, et mitmed Soome piirkonnad turundavad end aktiivselt elupaikadega ning et aeg-ajalt korraldatakse seal omavalitsusliitude eestvedamisel vastavaid messe. Siit tekkiski mõte - miks ei võiks Eestimaa aktiivsed külakogukonnad endast teada anda ning inimesi maale elama kutsuda. Küla eestvedajatel on suurepärane ligipääs infole, mida uus elanik vajab - tühjad elupaigad, kooli, lasteaia ja muude teenuste kaugus ja kvaliteet, huvitegevuse võimalused, kohalikud tootjad ning meistrimehed jne. Lisaks saavad nad uuselanikke kaasata küla suhtevõrgustikku ning anda nõu praktilistes küsimustes. 

Mida tahame saavutada? 
Üldisemas plaanis tahame tugevdada linnast maale elama asumise trendi, muutes elukohavahetust lihtsamaks ja teadlikumaks. Otseselt on plaanis ette valmistada ning läbi viia Eesti esimene külamess “Maale elama”, kus saaksid kokku kogukondade esindajad ning maal elamise võimalusi uudistavad inimesed. 
Ettevalmistuste käigus on plaanis luua kodulehekülg, mis muuhulgas sisaldab infot osalevate kogukondade kohta ning õpetlikke lugusid linnast maale siirdunud peredelt. Samuti luuakse projekti käigus end turundatavate kogukondade kontaktisikute võrgustik, et üheskoos kokku leppida infopaketi ja teenuse standardid. 

Kellele panustame? 
Projekt on suunatud kahele sihtgrupile. Eelkõige otsime partnereid Valga-, Võru-, Põlva-, Viljandi- ja Tartumaa küladest, alevitest, kantidest:
 kus on olemas selts, seltsing või muud laadi elanike võrgustik: 
 kus leidub infot vahendav eestvedaja või kontaktisik; 
 kus kogukond usub endasse kui väärt elupaika ning on valmis uusi elanikke sõbralikult vastu võtma. 

Oleme valmis projekti kaasama ka huvitatud kohalikud omavalitsused eeldusel, et vallas leitakse ametnik(ud), kes on valmis infot koguma, edastama ning uuselanikke nõustama. 

Teine võtmesihtgrupp on maale elama asumist kaaluv linnaelanik. Eelkõige on ta: 
 pereinimene, kes tahab lastele head kasvukeskkonda pakkuda; 
 tööpaiga asukohast sõltumatu (ettevõtja, kaugtöö tegija, loomeinimene vmt); 
 kogukonda väärtustav ning kohalikke tavasid austav inimene. 

Partneritena kaasatakse projekti kinnisvarafirmad ning töövõimaluste info edastamiseks Töötukassa. 

Miks projektis osaleda? 
Külaelanikud võiks olla huvitatud sellest: 
 et nende lastel on rohkem mängukaaslasi; 
 et koolis, lasteaias, huviringis on teenuse säilimiseks piisavalt lapsi. Külade eestvedajad võiks olla huvitatud sellest: 
 et kogukonnas oleks uute mõtetega aktiivseid inimesi, kes külaelu huvitavamaks muudavad;  et tühjad majad/talud leiaksid peremehed ja -naised; 
 et nad saaksid messi raames ise mõjutada, milliseks küla elanikkond kujuneb. 

Linnainimesed võiks olla huvitatud sellest
 et nad saaksid ausaid ja ammendavaid vastuseid maaeluga seotud küsimustele ning kõhklustele; 
 et nad leiaksid endale unistuste elukoha, kus on olemas vajalikud teenused, põnev seltsielu ning abivalmis kogukond; 
 et nad leiaksid tee oma juurte juurde. 

Mida projekt sisaldab? 
Projekti raames toimuvad kogukondi kaasavad ja ette valmistavad seminarid ning koolitused, luuakse kodulehekülg, algatust turundav „Maale elama“ märk, tehakse ideele kõvasti reklaami ning viiakse koostöös kogukondadega ellu mess. 
Projekti lõpuseminaril „loetakse tibusid“ ehk analüüsitakse, kuidas läks, kui palju huvi suudeti äratada ning kas algatust tasub jätkata. 

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011