UudisedVaata ka teisi teateid

Põvvatu-Luunja kergliiklustee ehituse riigihange

17.07.2014
Luunja valla poolt korraldatav riigihange Põvvatu-Luunja kergliiklustee ehitustööde peatöövõtja leidmiseks on käimas.


Projekti ja hankematerjalidega saab tutuvuda aadressil http://www.luunja.ee/teated/hanked-ja-konkursid.


Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 30.07.2014 kl 12.00 Luunja vallavalitsuses. Tööde teostamise lõpptähtaeg: 31.10.2014.


Kergliiklustee kogupikkuseks on kavandatud pisut üle 3,5 km. Tööde käigus teostatakse kahe bussipeatuse rekonstrueerimine. Lisaks on projekteeritud parkla sõiduautodele ning istepingid koos prügikastidega. Kitseoja ületamiseks rajatakse sild.


Kergliiklustee ühendab Räpina maantee kaudu Luunja aleviku Tartu linnaga. 

Tee alguspunktiks on Tartu-Räpina-Värska maantee ja Põvvatu-Luunja maantee ristmik, lõpp-punktiks Luunja alevik.

Objekti maksumus selgub riigihanke tulemusena. Tee rajamist rahastatakse Siseministeeriumi poolt avatud kergliiklusteede toetusskeemi raames EAS kaudu. Omafinantseering kaetakse vallaeelarvest.

 

Toetusmeetme eesmärgiks on suurendada liiklusohutust ning jätkata kergliiklusteede võrgustiku arendamist. Toetus on muuhulgas mõeldud olemasolevate jalg- ja rattateede ühendamiseks  loogiliseks transpordivõrguks. Teine oluline eesmärk on siduda kergliiklusteedega senisest paremini keskusi, avalikke objekte ning inimeste elukohti.

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011