UudisedVaata ka teisi teateid

Stipendiumide konkursid

17.08.2011

LUUNJA VALLAVALITSUSE STIPENDIUMIKONKURSS


Luunja Vallavalitsus kuulutab välja 26.augusti 2004. a. määruse nr 10-3 alusel stipendiumi konkursi.

Luunja valla stipendium on suunatud Luunja vallas elavatele alla 30 a vanustele noortele, kes õpivad kõrg- või kutsekoolides ning osalevad aktiivselt valla noorsoo- ja kultuuritöös.

Taotlused palume esitada Luunja Vallavalitsusele hiljemalt 15.septembriks 2011.

Stipendiumi saajaks võivad olla:

üliõpilased,

- kes ei viibi taotlemise hetkel akadeemilisel puhkusel;

- kellel puuduvad võlgnevused õppetöös;

- kes on õppinud kõrgkoolis vähemalt ühe semestri;

kutsekoolide õpilased,

- kes õpivad keskkooli baasil;

- kellel pole mitterahuldavaid hindeid;

- kes on õppinud kutseõppeasutuses vähemalt ühe poolaasta.

Oluliseks kriteeriumiks on aktiivsus ning valmidus Luunja valla noorte tegevuse edendamiseks ning vaba aja sisustamiseks.

Stipendiumi taotlus peab sisaldama:

• taotlusavaldus;

• soovituskiri, mille esitajaks võib olla vastav õppeasutus või taotlust toetav isik (treener, külavanem, huvitegevuse juhendaja, raamatukogu või noortekeskuse töötaja või muu vallakodanik);

curriculum vitae;

• õpinguraamatu väljatrükk;

• vabas vormis kirjalik põhjendus, miks stipendiumi taotleja väärib Luunja valla stipendiumi.

Taotluses peavad olema ka stipendiumikandidaadi kontaktandmed, isikukood, arveldusarve number.

Stipendiumikomisjon esitab kahe nädala jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega oma ettepanekud vallavalitsusele. Ühe nädala jooksul peale komisjonilt ettepanekute saamist otsustab vallavalitsus stipendiumi määramise, informeerib taotlejaid ja kannab stipendiaatidele raha üle.

Täpsem info valla veebilehel www.luunja.ee ja vallamajas (tel 7417 234, 5066797)


LUUNJA VALLA KULTUURI- JA SPORDISTIPENDIUM


Luunja Vallavalitsus kuulutab välja Luunja valla kultuuri – ja spordistipendiumide konkursi.

Kultuuri- ja spordistipendiumid määratakse spordi- või kultuuriprojektide teostamiseks ning sportlastele valla esindamiseks erinevatel spordivõistlustel.

Taotlused palume esitada Luunja Vallavalitsusele hiljemalt 15. Oktoobriks 2011.

Täpsem info valla veebilehel www.luunja.ee ja vallamajas.

Lisainfo tel : 5152776 (valla spordijuht Aadu Raav).

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011