UudisedVaata ka teisi teateid

Tartu linna kavandatav idapoolse ringtee 3. ehitusala puudutab ka Lohkvat

03.08.2015

Tartu Linnavalitsus on saatnud Idaringtee III ehitusala projekteerimistingimuste eelnõu ülevaatamiseks ja vajadusel täiendavate tingimuste esitamiseks (vt allpool lisatud materjalid).

 

Tööde eesmärgiks on siduda Idaringtee I ja II ehitusjärk Räpina-Värska maanteega. Ühendatakse nii autoteede kui kergliiklusteede võrk.

Ristmikud tänavate ja maanteega lahendatakse ringristmikena. Kergliiklusteede ristumine ringteega lahendatakse eritasandilisena olulisemates kergliiklejate liikumissuundades, ristmikel teiste tänavatega projekteeritakse samatasandilised ristumised. Kergliiklusteed projekteeritakse eraldatuna sõiduteest kogu projekteeritava ala ulatuses.

 

Sõidutee ristumine Mõisavahe ja Nõlvaku tänavatega on kavas projekteerida ringristmikuna, ristmik Soojuse teega lihtristmikuna.

Ringtee ristumised kergliiklusteega kavandatakse eritasandilisena:

-  Mõisavahe tn ja Soojuse teed ühendava tänava ristumisel ringteega

-  Aiandi tee kortermajade piirkonda ja Prisma keskust ühendava olemasoleva jalgraja ringteega ristumise   

   piirkonnas

 

Elanikke puudutab eelkõige see, kui sujuvalt saab lahendatud kulgemine jalgsi ja jalgrattaga liikujate jaoks peamistes liikumissuundades, samuti ringtee mõjude leevendamise meetmed. 


Aiandi tee kortermajade piirkonda ja Prisma keskust ühendavast olemasolevast jalgrajast lähtuvalt on kavandatud kergliiklustee, mille ristumine ringteega lahendatakse tunneliga. Seega on sellekohane Luunja valla varasem soov arvesse võetud.  


Ringteelt lähtuva müra jm mõjude leevendamiseks on praeguse ajutise ühendusteelõigu äärde rajatud hekk. Ringtee lõplikul väljaehitamisel peame vajalikuks mõjusamate leevendusmeetmete rakendamist elurajooni ja roheala kaitseks. Konkreetne lahendus pakutakse välja valla poolt, linn kajastab vastavalt projektis ja ehitab valmis.


 

Tartu linn kavandab aasta lõpul esitada riigile ringtee rahastamistaotluse, järgmisel aastal korraldada hanke, objekt peaks valmima 2017.a.

 


Võimalikke ettepanekuid ootame hiljemalt 11.08.2015 e-postil luunjavv@luunja.ee  


eskiislahend_02_1.pdf


Tartu_Linnavalitsus_Korraldus_2015_LV-K-0838.pdf
Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011