UudisedVaata ka teisi teateid

Tere tulemast Luunja valda!

22.12.2014Soovijad on alati oodatud vallavalitsusse registritoimingut tegema.

 

 

Milleks on vajalik elukoha registreerimine?

Elukoha registreerimine on muuhulgas oluline, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid oma territooriumil – vallasisene (kooli)transport, teede korrashoid, tänavavalgustus, haljastus, sotsiaalabi, koolid, lasteaiad ja lastehoid, raamatukogud, velskrid, registritoimingud, kultuuriüritused jne. Teenuseid saab õigesti planeerida, kui on teada potentsiaalsete kasutajate hulk, teenuste rahastamiseks aga on vajalik maksude laekumine.

Eelkõige iga inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed registris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale. Toetuste ja teenuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub üksnes registreeritud elukoha põhiselt. Elukohaandmete alusel toimub ka üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikku eelarvesse, millest teenuseid rahastatakse.

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Europarlamendi valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel.Elukoha registreerimiseks on järgmised võimalused:


-  Luunja Vallavalituses kohapeal tööpäevadel kell 08.00-17.00
-  kirja teel - postitada täidetud elukohateate blankett aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja vald 62222     

Vaata siit (http://www.andmevara.ee/public/RR_lisa1_100806.pdf ).                                         e-teenus (http://www.eesti.ee/portaal/rrteenus.index)
Oma elukohaandmete õigsust saab igaüks kontrollida  riigiportaalis www.eesti.ee  rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.  Tuleb valida kodanikule mõeldud vaheleht ning siseneda portaali kas ID-kaardi või internetipanga paroolidega. Oma elukohaandmete nägemiseks tuleb valida vasakult menüüst rahvastikuregister ning seejärel pakutavate päringute seast enda andmete päring. Elukohaandmete muutmiseks tuleb esitada elukohateade.  

Elukohateade esitatakse vallavalitsuse rahvastikuregistriga tegelevale töötajale (vallasekretärile või registripidajale). Seda tuleb teha elukoha muutumisel Eestis, elama asumisel välismaale või välismaalt Eestisse.

Elukoha andmete muutmist saab taotleda:

  • digitaalallkirjaga e-posti teel. Selleks peab olema ID-kaart ning arvuti vastavalt juhistele ettevalmistatud (www.id.ee);
  • riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades (vajalik ID-kaardi olemasolu);
  • kirjalikult, täites elukohateate kohapeal või saates postiga aadressile Puiestee 14 Luunja alevik, Luunja vald 62222.

 


Vajalikud dokumendid elukohateate esitamisel:

· elukohateate blanketid:   doc vorm (salvestatav ja digiallkirjastatav);  pdf  vorm (prinditav)

·  koopia isikut tõendavast dokumendist juhul, kui dokumendid saadetakse postiga;

·  koopia eluruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek – juhul, kui teate esitaja ei ole ruumi omanik.

Elukohateate esitamisel e-posti teel kinnitab ruumi omanik oma nõusolekut digitaalallkirjaga.

·  kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukohateate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel;

Andmed                                                                                                                   

Elukohateates esitatakse uue elukoha aadressiandmed. Eelmise elukoha andmed tuleb lisada saabumisel välisriigist. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate, kus toodud elamaasuvate perekonnaliikmete, sh alaealiste laste andmed. Koos elukohateatega on soovitatav esitada ka oma sidevahendite andmed (e-post, telefon), samuti teise eluruumi aadress, juhul kui isik elab mingil ajavahemikul (nt suvekuudel) mõnes teises elukohas.

Ruumi omaniku nõusolek                                                                                                                       

Kui isik ise ei ole elukohateates märgitud eluruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (nt üürileping) või eluruumi omaniku loa (allkiri elukohateatel). Kaasomandis oleva eluruumi korral lisab teate esitaja kõigi kaasomanike nõusoleku, v.a. juhul, kui omanikevahelisest kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Sellisel juhul lisatakse vastavat kokkulepet tõendav dokument.


Paneme inimestele südamele, et elukoha ümberregistreerimist (ka ajutiselt) mõne konkreetse teenuse tõttu tasub enne tõsiselt kaaluda. Näiteks registreeritakse elukoht Tartusse sealse kooli- või lasteaiavõimaluse lootuses. Soovitame taolistel juhtudel enne pidada nõu omavalitsuse spetsialistidega, et leida endale parim lahendus. Halvemal juhul võib tekkida olukord, kus inimesele tekivad soovimatud tagajärjed - ta ei pruugi saada teenust selles omavalitsuses, kus soovitud.   Info:                                                                                                                             

registripidaja-sekretär Katrin Madisson, tel. 7417 319, katrin@luunja.ee                        

vallasekretär Aime Ustav,  tel. 7417 318, 5293633, aime@luunja.ee 
Tere tulemast Luunja valla elanikuks !

 

Luunja Vallavalitsus

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011