UudisedVaata ka teisi teateid

Tere tulemast Luunja valla elanikuks!

03.12.2013


 


Soovijad on alati oodatud Luunja valda elama asuma ning vallavalitsusse registritoimingut tegema.

 

 

Luunja vald ei korralda kampaaniaid ega paku ühekordseid „präänikuid“ elanike värbamiseks. Vaatamata sellele on meie elanike arvu kasv viimastel aastatel olnud üks kiiremaid Eestis. Viimase rahvaloenduse
andmetel on meie valda aastail 2000-2011 lisandunud kokku 1658 elanikku.


Püüame arendada kõiki teenuseid ühtlaselt ning jätkuvalt panustada sellesse, et nii senised kui uued vallakodanikud tunneksid end siin hästi, sooviksid siia tulla ning elama jääda. Elanikud on igale omavalitsusele suurimaks väärtuseks, nende lisandumine aga tõsiseks motivaatoriks valla arendamisel.Milleks elukoha registreerimine?

Elukoha registreerimine on muuhulgas oluline, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada
avalikke teenuseid oma territooriumil – vallasisene (kooli)transport, teede korrashoid, tänavavalgustus, haljastus, sotsiaalabi, koolid, lasteaiad ja lastehoid, raamatukogud, velskrid, registritoimingud, kultuuriüritused jne. Teenuseid saab õigesti planeerida, kui on teada potentsiaalsete kasutajate hulk, teenuste rahastamiseks aga on vajalik maksude laekumine.


Eelkõige inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed registris oleksid korrektsed ning vastaksid
tegelikule elukohale. Kõikide toetuste ja soodustuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub üksnes registreeritud elukoha põhiselt. Elukohaandmete alusel toimub ka üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikku eelarvesse.

 

 

Elukoha registreerimiseks on järgmised võimalused:


-  Luunja Vallavalituses kohapeal tööpäevadel kell 08.00-17.00

-  kirja teel - postitada täidetud elukohateate blankett aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja vald 62222     

                                      

- e-teenus (http://www.eesti.ee/portaal/rrteenus.index)

Oma elukohaandmete õigsust saab igaüks kontrollida  riigiportaalis www.eesti.ee  rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.  Tuleb valida kodanikule mõeldud vaheleht ning siseneda portaali kas ID-kaardi või internetipanga paroolidega. Oma elukohaandmete nägemiseks tuleb valida vasakult menüüst rahvastikuregister ning seejärel pakutavate päringute seast enda andmete päring

.  

Elukohateade esitatakse vallavalitsuse rahvastikuregistriga tegelevale ametnikule (vallasekretärile või registripidajale). Seda tuleb teha elukoha muutumisel Eestis, elama asumisel välismaale või välismaalt
Eestisse.


Elukoha andmete muutmist saab taotleda:


- digitaalallkirjaga e-posti teel. Selleks peab olema ID-kaart ning arvuti vastavalt juhistele ettevalmistatud (www.id.ee)

 

- riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades (vajalik ID-kaardi olemasolu);
 

- kirjalikult, täites elukohateate kohapeal või saates postiga.

 


Andmed                                                    
Elukohateates esitatakse elukoha aadressiandmed. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate, kus toodud ka alaealiste laste andmed. Koos elukohateatega võib soovi korral esitada ka oma sidevahendite andmed (e-post, telefon), samuti teise eluruumi aadressi, juhul kui isik elab pikemat aega muus kohas.

Ruumi omaniku nõusolek                                                                                                                     
Kui isik ise ei ole elukohateates märgitud eluruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (nt üürileping) või eluruumi omaniku loa (allkiri elukohateatel). Kaasomandis oleva eluruumi korral lisab teate esitaja kõigi kaasomanike nõusoleku, v.a. juhul, kui omanikevahelisest
kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Sellisel juhul lisatakse vastavat kokkulepet tõendav dokument.Elukoha andmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Europarlamendi valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel; kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel.


 

Info:                                                                                                                             
registripidaja-sekretär Katrin Madisson, tel. 7417 319, katrin@luunja.ee                        

vallasekretär Aime Ustav,  tel. 7417 318, 5293633, aime@luunja.ee 

 

 

Tere tulemast Luunja valla elanikuks ! 

 

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011