UudisedVaata ka teisi teateid

Üleujutuseks tuleb valmis olla

11.04.2011


Vastavalt EMHI poolt kriisikomisjonile antud ülevaatele on ka sel aastal lumevee ressurssi piisavalt kevadise üleujutuse tekkeks Lõuna-Eesti üleujutusohtlikel aladel.
Siseveekogud võivad tõusta üle kallaste ning uputada üle ka elamualasid. 

 

Veemassil võib olla suur jõud. Üleujutus võib kaasa tuua suuri kahjustusi, kuna vesi on raske ja väga liikuv.
Üleujutuse korral tiheasustusaladel juhib hädaolukorra lahendamist päästeasutus. Päästekeskus koos partneritega teostab ka olukorra pidevat seiret.
Lõuna-Eesti Päästekeskusel on olemas pumbad ja pumbajaamad vee suuremahuliseks pumpamiseks ning veepäästevahendid inimeste päästmiseks ja abistamiseks.
Päästekeskus reageerib siis, kui tekib otsene oht inimeste elule ja tervisele. Hädaabi numbrile 112 tuleks helistada, kui tegemist on eluohtliku olukorraga või vajatakse hädaabi vara päästmiseks. Elamute keldritest vee väljapumpamisega päästeteenistus üldjuhul ei tegele.

Ohustatud piirkonna elanikel tuleks läbi mõelda kõik ohud, mis võivad veetõusuga kaasneda ning aegsasti teha vajalikud ettevalmistused.
Vesi võib lisaks inimestele ja hoonetele ohustada ka koduloomi, küttepuid, lahtisi esemeid hoovis, sõiduvahendeid.
Väiksema liigvee korral piisab lume eemaldamisest ja mõningatest ettevaatusabinõudest, ulatuslikuma üleujutuse puhul tuleb valmistuda põhjalikumalt.

* Hoonete seinte ääres olevad lumevallid tuleks eemaldada, et sulavesi ei tungiks maja konstruktsioonidesse.
* Puhastada kraavid ja truubid, võimaldamaks sulavee äravoolamist.
* Suurema üleujutuse ohu korral võiks majapidamisse soetada tühjenduspumba.
* Pärast vee eemaldamist või taandumist tuleks maja kuivatada ja tuulutada, sest märgunud materjalid on heaks pinnaseks hallitusseentele ja bakteritele.
* Tegutseda tuleks kiiresti, sest vesi rikub peaaegu kõiki materjale.
* Üleujutuse järgselt veendu, et vee all olnud majaosad on terved.
* Üleujutusest jäänud vesi võib olla saastunud.

Kui on näha, et üleujutusest pole pääsu:
* Teisaldada kõrgemale (nt ülakorrusele) väärtuslikum vara, eriti elektririistad, olmeelektroonika, õlid, lahustid jm kemikaalid, võimalusel toimetada sõidukid ohutumasse kohta. Üle 60 cm veetõus võib viia endaga kaasa auto.
* Keldris ja alakorrusel võiks sulgeda kanalisatsioonitorude avad ning eemaldada WC-potid, sest kanalisatsioon võib tagurpidi tööle hakata.
* Võimaluse korral tasub ette võtta veetõkete ehitamine. Lihtsa veetõkke tegemiseks saab kasutada puidust nn euroaluseid. Viimased paigaldada 45-kraadise nurga all üksteise kõrvale selliselt, et tekiks barjäär, mida toestatakse tugijalgadega või toetatakse vastu hoone seina. Barjäär kaetakse veekindla vastupidava kile vm materjaliga. Võrreldes liivakottide kasutamisega on töömaht väiksem – üks laadimisalus võrdub ca 50 liivakotiga.
* Selgita välja evakueerumisvõimalused (sugulased, tuttavad)
* Äärmiselt ettevaatlik tuleb olla elektriga – vähimagi veekahjustuse ohu korral vool kilbist välja lülitada. Üleujutuse all olnud piirkonda sisenedes tuleb olla väga ettevaatlik. Kummijalatsid ja –kindad kaitsevad võimaliku elektrilöögi eest.
* Õues viibides tuleks eemale hoida üleujutatud alajaamadest ning elektriseadmetest ja kaablitest. Elektrilöök on üleujutuse korral sagedane õnnetuse põhjus.
* Võimalusel ära sõida autoga läbi üleujutatud piirkonna. Kui auto on jäänud üleujutatud lõigul seisma, lahku koheselt autost.
* Ülioluline on kindlustuse olemasolu. Veenduga, et poliis on kehtiv ja piisavalt ulatusliku kaitsega (sh üleujutuse lisakaitse). Kindlustuse pealt kokkuhoid võib rängalt kätte maksta. Kahjudest tuleks kindlustusfirmale teatada koheselt, hiljem on kahju ulatust raskem tõestada.

Vajalikud vahendid hädaolukorraks:
* mobiiltelefon
* esmaabivahendid
* taskulamp koos tagavarapatareidega
* joogivee ja toiduainete varu
* sularaha
* ilmaoludele vastavad riided ja jalanõud (veekindlad)

Juhised elanikkonnale üleujutusteks valmistumiseks ja nende korral käitumiseks on päästekeskuse kodulehel http://www.rescue.ee/louna, infotelefon 1524.
 

 

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011