uudiste-arhiiv

Uudiste arhiiv (alates 1.1.2011)
02.08.2019Täna toimub Luunja mõisapäevade raames lemmikloomapäev!

Kavas on lemmikloomanäitus ja koerte matchshow Luunja Krants 2019!

Ühtlasi avatakse kell 16:00 Luunja vallamajas Tiina Ubari ja Ekke Peeter Sauteri maalinäitus ,,Lemmik"
Rohkem infot leiate siit02.08.2019


Juba sel laupäeval toimub Luunja mõisapäevade raames laadapäev ning peale laata meeleolukas Luunja reiv!

Rohkem infot vaata siit


02.08.2019

Juba sel pühapäeval toimub Luunja mõisapäevade raames spordipäev!

  • 1. Roosiaia duatlon lastele
  • 2. Luunja triatlon 2019
  • 3. Ratsaspordivõistlus ,,Luunja karikas 2019"
Rohkem infot:  https://luunjakultuur.ee/luunjatriatlon/ 


25.07.2019Eesti-Vene piiriülesest koostööprogrammist 2014-2020 rahastatava ühisprojekti "Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2" eesmärgiks on Peipsi järve keskkonnaseisundi parandamine ning veeturismiks arenguvõimaluste loomine.


Ühisprojekti raames rajatakse kaasaegse taristuga sadamad Vasknarva ja Värskasse, jätkatakse sadamate arendamist Luunjas, Räpinas ja Mustvees ning ehitatakse lodjakoja hoone Tartusse. Venemaal Pihkva rajoonis ehitatakse veepuhastusjaam ja sildumiskohad, soetatakse veesõiduk reisijate veoks ning jätkatakse Pihkva linna reoveepuhasti rekonstrueerimist.  Projekti raames on kavas õppekäigud Eestisse ja Venemaale, samuti tutvustatakse parimaid praktikaid sadamarajatiste haldamisel ning sadamate kasutajatele kvaliteetsete teenuste pakkumisel.


Eestist osalevad projektis Tartu linn, Luunja, Setomaa, Mustvee, Alutaguse ja Räpina vald. Vene poolelt osalevad Pihkva oblasti majandusarengu ja investeerimispoliitika komitee, Pihkva rajooni administratsioon ning Pihkva linna munitsipaalettevõte „Gorvodokanal“.


Projekti algab 1. juulil 2019 ja tegevused lõppevad 31. detsembril 2021.


Projekti kogumaksumus on 5 199 139 eurot, millest 82% ehk 4 256 923 eurot rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist.


Selle meetme vahenditest saab toetust ka Luunja vald jõesadama statsionaarse kai ehitamiseks. Sellega luuakse meie sadamas võimalus suuremate aluste (nt Pegasus, Jõmmu jt) sildumiseks. Tööde kavandatud maksumuseks on 207,3 tuh eurot, millest 165,8 tuh kaetakse programmitoetusest, ülejäänu on valla kaasfinantseering. Täpne maksumus selgub hanke teostamise järgselt.

 

Programmi eesmärgiks on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.


Programmi koduleht www.estoniarussia.eu 


24.07.2019

Luunja jõesadamasse on äsja paigaldatud ujuvkaid. Peagi on valmis sildujaid vastu võtma kokku 36 kaikohta, lisaks saavad külastajad kasutada elekri- ja veeühendust ning muud sadamas vajalikku.  


Balti- ja Põhjamaade juhtiva ujuvkaide täislahenduste pakkuja Top Marine OÜ poolt valmistatud puitkonstruktsiooniga, ujukitel paiknevad sadamakaid on suure püsivusega, lahendus on loodud toimima ka veetaseme väga suure kõikumise koral, mis Emajões on viimastel aastatel tavapärane.23.07.2019
Värsket Kodu Uudiste numbrit (juuli 2019) saab lugeda  siin
Kodu Uudiste toimetus ootab augustikuu numbrisse kaastöid hiljemalt

12. augustiks 2019 kl 9.00.


10.07.2019Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele.
Teid abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine tööstaaž on 17 aastat ning nad kõik omavad õigusteaduse magistrikraadi. Nõustatakse nii kohtumisel kui ka veebis. Kokku on Eesti Õigusbürool üle Eesti 15 kontorit:
Tallinnas, Endla 15 Tartus, Riia tn 15 Narvas, Tallinna mnt 8-1 Pärnus, Rüütli 23 Rakveres, Pikk 32 Viljandis, Vabaduse plats 4 Võrus, Vabaduse 13 Jõgeval, Suur tn 3 Kuressaares, Lossi 1 Paides, Aiavilja 13 Valgas, Kesk tn 12 Jõhvis, Keskväljak 1 Haapsalus, Posti 26 Kärdlas, Leigri väljak 5 Põlvas, Võru tn 18

Selle projekti raames on 2 aasta jooksul tasuta ning soodustingimustel õigusabi jagatud juba 18 500 inimesele, kuid palju on veel kindlasti neid, kes seda abi vajaksid.

Milliste muredega juristi juurde pöördutakse?
Inimeste pöördumised on seni olnud seotud peamiselt võla- ja perekonna õigusega: vaidlused laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega ning elatise, lapse hoolduse ja vara jagamise probleemid. Samuti on juristid andnud inimestele nõu ka vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades, naabrite- ja korteriühistu liikmete vahelistes vaidlustes ning suhtluses kohalike omavalitsuste ja ametiasutustega.

Tasuta ning soodustingimustel õigusnõu saamiseks tuleb:
1) sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib terve kalendriaasta, see tähendab, et kalendriaasta jooksul uuesti nõustamisele minnes enam lepingutasu tasuma ei pea), alaealised on lepingutasust vabastatud 
2) eelnevalt broneerida aeg kas internetis aadressil www.juristaitab.ee või telefonile 6 880 400 helistades

Seejärel on inimesel õigus saada juriidilist abi kokku 15 tundi ühe kalendriaasta kohta, millest:
* 2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot tunnis) * 3 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 20 eurot tunnis (riik hüvitab ülejäänud 20 eurot tunnis) *10 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis Võrdlusena – Eesti keskmine õigusnõustamise tunnitasu on 120€ + käibemaks.

Eesti Õigusbüroo senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni ning see näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.


Lisainfo aadressil www.juristaitab.ee, helistades telefonile 6 880 400 või kirjutades abi@juristaitab.ee.

04.07.2019


04.07.20191. juulist 2019 läks Tartu linn üle uuele bussiliinivõrgule, mis erineb oluliselt senisest. Uus liinivõrk koosneb 13 bussiliinist, lisaks on kaks ööliini. 

Reisijaid hakkab sõidutama 64 uut madalapõhjalist ja konditsioneeriga varustatud gaasibussi. Bussides on ka uued tuvastid, kus saab tunnipileteid osta viipemaksekaardiga. 

Liinivõrku hakkab teenindama AS GoBus.
Muutused puudutavad ka Luunja valda läbivat senist liini nr 17, nii marsruuti kui väljumiste sagedusi.

Sagedused kasvavad mitmekordselt.

Liini uus number on 13. 

Seni sõitis buss ainult ühes suunas Ihaste linnaosast Lohkva katlamaja poole, uue liinivõrgu kohaselt liigub buss samal teelõigul edasi-tagasi.

Buss väljub Kasteheina peatusest järgmiselt:
Tööpäevadel

Kasteheina

5:11

5:41

6:11

6:41

7:11

7:41

8:11

8:41

9:11

9:41

10:11

10:41

11:11

11:41

12:11

12:41

13:11

13:41

14:11

14:41

15:11

15:41

16:11

16:41

17:11

17:41

18:11

18:41

19:11

19:41

20:11

20:41

21:11

laupäevadel ja pühapäevadel

Kasteheina

8:41

9:41

10:41

11:41

12:41

13:41

14:41

15:41

16:41

17:41

18:41

19:41

20:41


Buss saabub Kasteheina peatusesse:
Tööpäevadel

Kasteheina

6:38

7:08

7:39

8:09

8:39

9:09

9:39

10:08

10:38

11:08

11:38

12:08

12:38

13:08

13:38

14:08

14:38

15:07

15:39

16:09

16:39

17:09

17:39

18:09

18:38

19:08

19:38

20:08

20:38

21:08

21:38

laupäevadel ja pühapäevadel

Kasteheina

8:38

9:38

10:38

11:38

12:38

13:38

14:38

15:38

16:38

17:38

18:38


19:38

20:38

21:38
Allpool detailsem info.

Link:
Liin nr 13


03.07.2019

02.08  Lemmikloomanäitus ja show Luunja Krants 2019


03.08  Luunja laadapäev ja Luunja reiv


04.08 TSpordipäev - Luunja Trialton, roosiaia duatlon ja vahva kepphobuste võistlus.


Lisaks on oodata on mitmeid (üllatus) esinejaid!

Registreeru spordipäevale siin!

21.06.2019

21.06.2019

Kasutajatele on avatud Luunja valla haridusteenuste e-keskkonna ARNO esimene etapp. 


Senine lasteaiakohtade järjekord on imporditud uude e-keskkonda. Nüüdsest esitatakse uued lasteaiajärjekorra avaldused elektrooniliselt ARNO keskkonnas. 


Luunja valla ARNO veebilehtLapsevanemad näevad ARNO keskkonnas oma laste andmeid. Palume lapsevanematel kontrollida üle enda kontaktandmed (e-maili aadress, telefon, elukoht) ning oma lapse andmed. 

Vajadusel on vanemal võimalik ise ARNO-s oma andmeid muuta, oma lapse lasteaiataotlust muuta (nt eelistusi, lasteaiakoha kasutamise aega).  

Kui te enam ei vaja lapsele kohta Luunja valla lasteaias või teie laps on juba koolilaps, palun tühistage Luunja valla lasteaia kohasoov ARNO keskkonnas.


Vaata lisaks: Juhendmaterjali ARNO kasutamiseks


Augustis 2019 seotakse ARNO koolieelse lasteasutuse osa riikliku süsteemiga EHIS (Eesti Hariduse Infosüsteem). Seejärel on võimalik ARNO kaudu teha, vastu võtta ja tagasi lükata lasteaia kohapakkumisi.

Kooliaasta alguses liidetakse süsteemi ka kooliealiste õpilaste info. Siis hakkab ARNO kaudu käima nii kooli vastuvõtmine, aabitsatoetuste esitamine kui ka toiduraha arvestus.


Luunja vallavalitsus teeb omalt poolt kõik, et üleminek uuele süsteemile oleks võimalikult sujuv. 

Tõrgete ilmnemisel palume mõistvat suhtumist. ARNO-ga seotud probleemist või küsimusest andke palun teada aadressil kadri@luunja.ee. Tõrgete puhul palun kopeerige veateate sisu ja edastage samale aadressile.

18.06.2019

Värsket Kodu Uudiste numbrit (juuni 2019) saab lugeda  siin


Kodu Uudiste toimetus ootab juulikuu numbrisse kaastöid hiljemalt

15. juuliks 2019 kella 9.00-ks.Kaastööd palume saata ajaleht@luunja.ee


13.06.2019
XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Tule tulemine“ on avamäng juubelipeole, kandes endaga laulu- ja tantsupeo väärtusi ja väge igasse Eestimaa nurka. 2019. aastal saab tuletulemise traditsioon 50-aastaseks – esimest korda toimus üle-eestiline tuletulemine 1969. aastal seoses laulupeo sajanda juubeliga.

Seekordse juubelilaulu- ja tantsupeo juhtmõttest „Minu arm“ lähtudes on 2019. aasta „Tule tulemisel“ tule hoidjad ja edasikandjad taas maakonnad, nii nagu ka 1969. aastal. „Tule tulemine“ on alati väga emotsioonide rohke ja võimsaid elamusi pakkuv suursündmus. Sel korral maakonnast-maakonda liikudes, tekib väga paljudel inimestel võimalus „Tule tulemisest“ isikliku pühendumise kaudu osa saada.

Laulu- ja tantsupeo tule teekonna korraldamine on maakondadele hea võimalus oma identiteedi tutvustamiseks ning kodupaiga kultuuriloo (taas)avastamiseks, et nii eilseid kui ka tänaseid kultuuriloolisi suurkujusid meeles pidada ja märgata.

Seetõttu kutsume ka kõiki inimesi sel teekonnal enda mälestusi, pilte ja videoid teistega jagama, kasutades sotsiaalmeedias postitades teemaviidet #tuletulemine, millega head emotsioonid ja mälestused üheks vooks kokku koguda.

Tule teekond saab alguse 1. juunil Tartust, kus XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm“ kunstilised toimkonnad keskpäeval laulu- ja tantsupeo tule ERM-i pargis süütavad. Järgnevad 33 päeva on aga tuli maakondade hoida, liikudes läbi terve Eesti. Tule teekond algab Saaremaalt ning lõpeb 4. juuli õhtul Tallinnas, Kalevi staadionil, kus kell 19.00 algab XX tantsupeo esimene etendus.

Iga maakond annab peotule piduliku rituaaliga järgmisele üle kahe maakonna piiril hommikul kell 10.00. Maakonnas viibib peotuli kuni 3 ööpäeva. „Tule tulemise“ korraldab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus koostöös kõigi Eesti maakondadega.
Vaata „Tule tulemise“ ajakava ja teekonda reaalajas siin https://bit.ly/2OU5qMd

#tuletulemine #laulupidu #tantsupidu #minuarm13.06.2019

06.06.201904.06.2019Alates 2007. a valib Eesti külaliikumine Kodukant ERR-i lugejate ja televaatajate abil traditsiooniliselt välja aasta küla kandidaatide seast rahvalemmiku.


Aasta küla aunimetus antakse külale/külade piirkonnale või alevikule, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel.


Tänavuste kandidaatidega saab tutvuda ERR kodulehel ja anda hääl oma lemmikkülale. 


Tartumaad esindab seekord Lohkva küla. 

Palun anna ka oma panus Aasta küla valimisse!


Lohkva küla tutvustav video:

https://menu.err.ee/948406/aasta-kula-2019-kandidaat-lohkva


Hääle saad anda siin:

> https://menu.err.ee/948435/haaleta-lemmikkula-poolt
Alates 03.06 kuni 11.06 on kaks külavideot Terevisiooni saates ja 12.06 üks video.

Järjestus on videotel järgmine:

Suursoo küla Harjumaalt

Karilatsi küla Põlvamaalt

Sõruotsa külad Hiiumaalt

Kiikla küla Ida-Virumaalt

Lüübnitsa küla Võrumaalt

Väätsa Järvamaalt

Sadala külade piirkond Jõgevamaalt

Üdruma küla Läänemaalt

Käsmu küla Lääne-Virumaalt

Jõesuu küla Pärnumaalt

Hageri külade piirkond Raplamaalt

Kõljala külade piirkond Saaremaalt

Lohkva küla Tartumaalt

Vidrike küla Valgamaalt

Holstre küla ja küladepiirkond Viljandimaalt


Lohkva küla tutvustavasse videosse andsid oma panuse Lohkva küla elanikud, naabrid, sõbrad, ettevõtjad, Luunja vald, külakapell Lustre, Profiles Studio, Iiri Saar jt.

04.06.2019
Alates 02.05.2019 osutab Luunja vallas Kavastu külas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust AS Emajõe Veevärk.

Teenuste hinnad Kavastu küla tarbijatele on hetkel järgmised: 

1. Vesi: 0,74 €/m3 käibemaksuta; 0,888 €/m3 koos käibemaksuga

2. Kanalisatsiooniteenus: 0,54 €/m3 käibemaksuta; 0,648 €/m3 koos käibemaksuga

 


Alates 1.juulist 2019 on teenuste hinnad Kavastu küla tarbijatele järgmised:

 

1. Vesi: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga

2. Kanalisatsiooniteenus: 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga

 

Uued teenuste hinnad kehtestatakse vastavalt Konkurentsiameti 04.06.2013 otsusele nr 9.1-3/13-011.


 

Info on kättesaadav ka meie kodudlehel: https://www.evv.ee/teenuste-hinnad-kavastu-kulas/

 

 

Lugupidamisega

 

AS Emajõe Veevärk

www.evv.ee

 
31.05.2019
Tänavu andis Luunja vald K.E.Söödi nimelist lasteluule auhinda välja juba 30. korda. 

Aastaauhind omistati seekord Ilmar Trullile luulekogu „Metsa toodi kuuseke” eest.Karl Eduard Söödi lasteluule auhinda antakse välja alates 1988. aastast. Sellega tunnustatakse eelneval aastal esmakordselt ilmunud eesti autori algupärast lasteluulekogu ja selle illustraatorit. Auhinna saanud luulekogu valivad ilmunud uudisteoste hulgast traditsiooniliselt välja Luunja koolilapsed, valiku kinnitab zürii.


Ilmar Trull sai K.E.Söödi luulepreemia juba mitmendat korda. Auhinnatud luulekogusse „Metsa toodi kuuseke” on pildid joonistanud luuletaja ise, seetõttu läks tänavu ka kunstnikutöö preemia talle. 

Trull on tuntud väga mitmekülgse ja viljaka autorina: lisaks luuletamisele ka humoristi, ristsõnameistri, karikaturisti, illustraatori ja näitekirjanikuna. Tema loomingut iseloomustavad teravmeelsed riimid ja vaimukad mõttekäigud, salmidesse on põimitud lõbusaid kukerpalle. Lisaks K.E.Söödi auhinnale on tema loomingut tunnustatud Kultuurkapitali aastapreemiaga.  

 

Trullilt on ilmunud rida luulekogusid, sh „Iseloomuga loom”, „Hiire pidu”, „Väike viisakas kärbes”. Kahasse Mart Juurega on ta kirjutanud huumorikogumiku „Kuumad käkid külmas öös”, toimetanud ajakirja Pikker, koostanud arvukalt ristsõnu.

 

Ilmar Trull ise peab lapsi kõige väärtuslikumateks lugejateks ning lasteluulet väga oluliseks kultuuri osaks: „Mis siis üleüldse on eesti kultuur, kui seda ei ole algupärane eestikeelne lasteluule”.


Preemia varasemate laureaatide hulgas on Heljo Mänd, Ott Arder, Olivia Saar, Hando Runnel, Lehte Hainsalu, Ellen Niit, Leelo Tungal, Eno Raud, Aidi Vallik ja mitmeid teisi tunnustatud luuletajaid. Kunstnikupreemia on teiste hulgas pälvinud Priit Pärn, Edgar Valter, Jüri Arrak.
30.05.2019Tänavaautode kiirendusvõistlus toimub 1. juuni 2019  Luunja vallas Tartu-Räpina maanteel Tartu linna piiril Juudi kalmistu ja Lohkva ringi vahelisel lõigul.
 

TÄHELEPANU!


Seoses toimuva mootorispordiüritusega on 1. juunil suletud Tartu-Räpina maantee lõik Juudi kalmistu juures asuvast ringteest kuni Lohkva ringteeni. Liiklus on ümber suunatud kõrvaltänavate kaudu.
Kohalike elanike pääs oma elukohta ning sealt välja on samuti korraldatud kõrvaltänavate kaudu. Korraldajad paluvad jälgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.

Liiklus antud teelõigul suletakse 1. juunil kell 07:00.
Teelõik avatakse liikluseks samal õhtul kell 21:00.


Võistlust korraldab TRF.44 AUTOKLUBI MTÜ.
Küsimuste korral helistada peakorraldajale tel  55 935 535

Võistluse ajakava:
Laupäev. (1. juuni. 2019)
07:00 - Boksiala avatud. Check- ja tehniline kontroll avatud
11:00 – Väravad avatud pealtvaatajatele
11:30 - Võistlejate koosolek
12:00 - Kvalifikatsioonisõitude algus
16:00 – Eliminaatorisõitude algus
19:00 - AutasustamineTeavitus27.05.2019

27.05.2019


24.05.2019

21.05.2019

Värsket Kodu Uudiste numbrit (mai 2019) saab lugeda  siin

Kodu Uudiste toimetus ootab juunikuu numbrisse kaastöid hiljemalt

5. juuniks 2019 kella 15.00-ks. Kaastööd palume saata ajaleht@luunja.eeNõuded kaastöödele:Tekst peab olema lisatud manusena dokumendiformaadis. Kui on lisatud pildid, peab teksti alla olema lisatud pildifaili nimi, pildi allkiri ja foto autor.14.05.2019


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011