UudisedVaata ka teisi teateid

Uus vallavalitsus toob kaasa uudse otsustamismudeli

19.11.2013

 

 

Äsja ametisse kinnitatud Luunja Vallavalitsuse uue koosseisu moodustamisel on lähtutud senisest erinevatest alustest. Ametnike asemel koosneb valla uus täitevvõim valdavalt kogukondade
esindajatest. 

 

Volikogu poolt ametisse seatud uude, 5-liikmelisse Luunja Vallavalitsusse kuuluvad lisaks vallavanem Aare Andersonile vallavalitsuse finantsnõunik Harri Lepp ning valimisliitude esindajad Kaire Vahejõe, Indrek Kärner ja Viktor Muuli.


Luunja valla jaoks uudse mudeli rakendamise eesmärgiks on kaasata valla vahetu juhtimise protsessi kogukondade esindajad. Selle mudeli kohaselt lahutatakse otsustajate tasand ametnike tasandist. Enamikus Eesti väikestes omavalitsustes toimiva traditsioonilise mudeli kohaselt on täitevvõimu
ametnikud ühtlasi valla- või linnavalitsuse liikmete rollis, olles samaaegselt materjalide ettevalmistajateks, otsuste langetajateks ning otsustatu täideviijateks. 


Luunja vald on tänaseks tublisti kasvanud ning omab piisavalt potentsiaali, et mehitada vallavalitsus teistest põhimõtetest lähtuvalt. Kiire areng ning märkimisväärsed muudatused mitmes valdkonnas eeldavad intensiivsemat otsustusprotsessi, mis ühtlasi peegeldaks senisest enam vallakodaniku ja kogukondade vaatenurka. See tasakaalustab ametnike professionaalset ning valdkonnapõhist lähenemist ning loob vahetu tagasiside kanali volikogus esindatud jõudude ning ametnikkonna vahel.


Taolise mudeli rakendamine annab võimaluse ametnikel keskenduda põhjalikumalt oma põhitööülesannatele valdkondades, mille eest nad vastutavad. Vallavalitsuse liikmed, kes ei ole palgaliste ametikohtade kaudu seotud oma tööandjaga, omavad suuremat vabadust otsuste langetamisel.     

 

Kommentaarid:

Vallakodanik
20.11.2013
Tere Kui ma varem käisin ma nõuniku juures ja oli selge sott, mida saab ja mida ei saa, kuhu ma siis nüüd pöördun ? Vallavalitsusel puuduvad vastuvõtu ajad, meiliaadressid ja tel. numbrid. Ei saa otsustajaid enam ei kiita ega sõimata nagu varem. Hullem brürokraatia kui nõuka ajal.
Aare Anderson, vallavanem
22.11.2013
Tere! Vallakodanike suhtlemisel ametnikega uus mudel muudatusi kaasa ei too. Konkreetsete valdkondade eest vastutavad ametnikud (nõunikud) jätkavad tavapärast tööd, nende kontaktandmed ja vastuvõtuajad on endised. Uued vallavalitsuse liikmed ei ole tööl ametnikena, nende põhiülesandeks on otsuste langetamine. Ametnikud valmistavad ette eelnõud otsustamiseks ning viivad täide tehtud otsused.
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011