UudisedVaata ka teisi teateid

Vald reorganiseerib kultuurimaja tegevust

11.01.2013

Alanud aasta toob kaasa muudatusi valla vabaaja tegevuste korralduses. Põhieesmärgiks on koondada ühtse juhtimise alla ning siduda senisest tihedamalt kultuur, noorsootöö, huviharidus, millele võib lisanduda ka sport.                                

Senine kultuurimaja kannab nüüdsest nimetust Luunja Kultuuri- ja Vabaaja Keskus.


Valla kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ning huvitegevuse ühendamine ühtse juhtimise alla, tegevuste ühine koordineerimine tekitab loodetavasti täiendava sünergia ning annab kokkuvõttes paremad tulemused kui eraldi toimides. Hetkel on töö neis valdkondades korraldatud valdkonnapõhiselt, kusjuures valdkondadevaheline sisuline koostöö ei ole piisavalt tugev. Seetõttu pidas vald otstarbekaks liita senine kultuurimaja ning Luunja noortekeskus terviklikuks asutuseks, mis tegeleb ühiselt mitme valdkonna korraldamisega.

 

Noortekeskuses oli varasemalt 0,5 ametikohta ning  keskus oli avatud 20 tundi nädalas, see aga ei olnud piisav. Kultuurimajas on tegutsenud huviringid vallaelanikele, sealhulgas ka noortele, noortekeskuses ringitööd seni ei toimunud. Kahe asutuse liitmisel on võimalik ruume otstarbekamalt kasutada ning käivitada ka noortekeskuses huviringe. Noortekeskuse praegused ruumid ei ole noortele atraktiivsed, eesmärgiks on ruumid kaasajastada, samuti pakkuda kaasaegseid vahendeid (pillid, helitehnika, DJ-tehnika, matkatarbed, karaoketehnika, ajakirjad, trenazöörid, WIFI, jms). Kasutades paralleelselt kahte maja on võimalik ka kultuurimaja ruumides läbi viia tegevusi noortele, mis on seotud muusikaga või nõuavad suuremat saali. Samal ajal saab noortekeskuse ruumides pakkuda tegevusi (beebikool, noorte emade klubi jms), milleks kultuurimaja ruumid ei sobi.

Valdkondade ja asutuste liitmisel on võimalik kultuurimaja personali kasutada ka noortekeskuses, see annab lisaväärtuse (koristamine, töömees, juhtimine, osa ringe).

Noorsootöötaja ametikoht suureneb 0,25 koha võrra. Noorsootöötaja ülesanne on avatud noorsootöö läbiviimine nii noortekeskuses kui väljaspool seda, ta osaleb ürituste ja tegeluste planeerimisel ja läbiviimisel. Uus korraldus annab võimaluse hoida noortekeskust tulevikus avatuna 35 tundi nädalas. Noortekeskus oleks edaspidi avatud kogukonnale suunatud teenusteks kokku 6 päeval nädalas, sh noortele 5 päeval.

Osa tegevusi on kavas rahastada projektipõhiselt, senisest enam kasutada vabatahtlikku tööd ning üliõpilasi praktikate sooritamiseks.

 

Hetkel on vallavalitsuse ja volikogu töölaual asutuse uue põhimääruse ning struktuurimuudatuste projektid. Ümberkorraldustega seoses muudetakse ka asutuse töötajate koosseisu. 

Sisuline keskustelu käib spordivaldkonna ümber – kas liita samuti keskusega või mitte. Argumente on välja toodud mõlema variandi kasuks, valikul peab otsustavaks saama see, kummal juhul saaks valdkonna arengule suurema hoo sisse. Vastavalt spordi arengukavas seatud sihtidele peaks Luunja vallas toimima aktiivne spordielu nii noortespordi kui rahvaspordi tasandil. Tegelikkuses nende eesmärkide senise täitmisega rahul olla ei saa. Üheks võimalikuks lahenduseks on valdkonna senisest tihedam integreerimine teiste vabaaja tegevustega ning ühine juhtimine.  


Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011