UudisedVaata ka teisi teateid

Valla 2011.a. eelarve on eelnevatest toekam

11.04.2011

Veebruari lõpus volikogult heakskiidu saanud tänavune vallaeelarve jääb kogumahult eelmise aasta omale küll pisut alla, kuid tegevuskulude osas ületab mullust eelarvet 570 tuhande euro (8,9 miljoni krooni) võrra. Seda võimaldab tulude laekumise oluline paranemine.
Suurima osa kulude kasvust hõlmavad eelmisel aastal avatud Lohkva Lasteaia ülalpidamine, uute lasteaiakohtade loomine Luunjas ning täiendav raha teede hoolduseks.

Luunja valla 2011.a. eelarve kogumahuks on pisut enam kui 3 miljonit EUR (46,96 mln krooni). Kogumaht on eelmise aasta tegelikust täitmisest väiksem 0,9% (ligi 30 tuh EUR e. 0,45 mln krooni) võrra. Sellel on konkreetne põhjus – mulluses eelarves oli ühekordne investeering Lohkva Lasteaia ehituseks mahuga 9,2 mln krooni, mis tõstis oluliselt eelarve mahtu.
Positiivne on tõdemus, et Luunja vald alustab uut aastat taas tugeva eelarvepositsiooniga - eelmise aasta tulud ületasid kulusid enam kui 160 tuh EUR (2,5 miljoni krooni) võrra.
Teiseks väga positiivseks jooneks on märgatavalt tõusnud kindlus tulude laekumise osas. Pikka aega kestnud langus on asendunud tõusutrendiga, mis annab aluse suurendada maksulaekumiste prognoosi. Tulumaksu osas on kavandatud kasvuks 14% (enam kui 3 mln krooni e. enam kui 190 tuh EUR). Märgatavalt suurenevad ka riigieelarvest eraldatavad summad – vald saab juurde ligi 75 tuh EUR (1,2 mln krooni), see on 12%. Seejuures kasvab tasandusfond ligi 28% võrra. Nii erakordne kasv on võimalik tänu sellele, et eelmisel aastal lisandunud uute vallaelanike seas on väga suur laste ja noorte osakaal, kelle eest on ette nähtud kõrgeima määraga eraldised riigieelarvest.
Tegevuskulude mahuks on 2,99 mln EUR (46,8 mln krooni), mis on tervelt 8,9 mln krooni (23,5%) võrra suurem kui 2010.a. eelarve tegelik täitmine. Tänu säästlikule majandamisele 2010.a. jooksul tuli mullusest aastast kaasa märkimisväärne vahendite jääk (üle 2,5 mln krooni), mis on tubliks täienduseks tänavusele eelarvele.

Tänavuse aasta eelarve kuludele avaldab suurimat mõju lasteaiateenuse rahastamine. Eelmise aasta II poolel lisandus meile uue asutusena Lohkva Lasteaed, mille eelarve küünib üle 209 tuh EUR (3,27 mln krooni). Samuti kasvavad Luunja lasteaia Midrimaa kulutused enam kui 60 tuh EUR (1 mln krooni) võrra. Midrimaa avas eelmisel aastal uue rühma ning tänavu on kavas avada veel üks, sellega seoses on vaja täiendavaid vahendeid rühmaruumide remondiks ja sisustamiseks, samuti täiendavateks personalikuludeks.
Lisaraha nõuab ka teede talvine korrashoid, eelkõige lumetõrje. Kui mullu kulus teedele kokku 1,53 mln krooni, siis tänavu on selleks kavandatud 2,4 mln krooni (153 tuh EUR).
Suurima osakaaluga eelarves on siiski hariduskulud - kokku 1,48 mln EUR (23,2 mln krooni),mis moodustavad 49,4% eelarve mahust. Sellele järgnevad kultuuri ja vabaaja kulud (4,51 mln krooni, 9,6%) ning sotsiaalne kaitse (3,79 mln krooni, 8,1%).

Ka tänavu rakendatakse kokkuhoiumeetmena valdava osa tegevuskulude säilitamist enam-vähem 2010.a. tasemel. Personalikulusid (v.a. koolide ja lasteaedade õpetajad) on jätkuvalt kavas säästa 5 % võrra. Kokkuhoiu saavutamise konkreetsed meetmed on iga asutuse otsustada, sääst on võimalik saavutada koormuste reguleerimise jm töökorralduslike abinõudega.
Positiivne on ka see, et vähenemine on nende kuluridade osas, mis puudutavad teistele omavalitsustele (eelkõige Tartu linnale) makstavaid summasid sealsetes haridusasutustes käivate meie valla laste eest. Kõige rohkem vähenevad kulud lasteaiateenuse ostmiseks teistelt omavalitsustelt, sest meie oma lasteaiad suudavad pakkuda piisavalt kohti.

Erakorralist ühekordset tulu on vald saanud kaubanduskeskuse rajamiseks kavandatud Väikelohkva kinnistu võõrandamisest. Laekunud ligi 345 tuh EUR (5,39 mln krooni) ei ole eelarves kuludeks suunatud, vaid jäetud vabade vahendite fondi eesmärgiga kasutada seda tulevikus suuremahuliste investeerimisprojektide kaasfinantseerimiseks ning strateegilise reservina. 

 

 

Eelarve 2011.a.

 

Eelarve seletuskiri

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011