UudisedVaata ka teisi teateid

Valla raamatukogud viiakse ühtse juhtimise alla

19.12.2011

Alates uuest aastast tegutsevad Luunja, Lohkva ja Kavastu raamatukogud ühtse juhtimise all.

Luunja valla raamatukogude reorganiseerimise eesmärgiks on korraldada vallaasutuste tööd otstarbekamalt, kasutada valla ressursse sihipärasemalt ja tõsta asutuste töö efektiivsust. Luunja valla arengukavas 2011–2017 on ühe strateegilise tegevusena kavandatud vallaasutuste juhtimise ning isikkoosseisude optimeerimine.

Valla rahvaraamatukogud on väga väikesed asutused, mille personal koosneb 1-2 inimesest ning eelarve suurusjärk jääb alla 40 tuh EUR. Seni on iga raamatukogu olnud iseseisev asutus, kellel on oma alaeelarve ning kohustus täita kõiki asutustele kehtestatud nõudeid töö oma korraldamise, asutuse esindamise, aruandluse jm osas. See tekitab olukorra, kus kulutatakse juhtimisressurssi sisuliselt dubleerivate tegevuste peale.

 

Reorganiseerimise tulemusena luuakse üks asutus, mille juhataja võetakse tööle avaliku konkursi korras. Lugejate jaoks ei muutu midagi, sisuline tegevus toimub jätkuvalt senistes tegevuskohtades. Ühendatud asutuse keskus paikneb Lohkva Raamatukogus.

Ühtse juhtimise alla koondamine võimaldab paremini koordineerida sisulist tegevust ja lugejate teenindamist. Kaob senine juhtimisega seotud tegevuste dubleerimine, mis vabastab ressurssi muude tegevuste jaoks. Kujunevad paremad eeldused omavahelise koostöö korraldamiseks, sh teavikute komplekteerimine ja vastastikune vahetamine. Luuakse võimalused personali paindlikumaks rakendamiseks, nt puhkuste, töövõimetuse, koolituste jm töölt eemalviibimise puhul on võimalik korraldada asendused, tagamaks kõikide harukogude sujuv töö. Paranevad võimalused ka eelarvevahendite paindlikumaks kasutamiseks, vajadusel harukogude vahel ümberjaotamiseks.

 

 

 

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011